Ủy ban nhân dân huyện họp đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 6 năm 2018 (05/06/2018)

Ngày 05/6/2018, Ủy ban nhân dân huyện họp đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 6 năm 2018. Chủ trì  hội nghị đồng chí Phạm Bình Công- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Cùng dự có Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; Thường trực Hội đồng nhân dân và Lãnh đạo 02 Ban của Hội đồng nhân dân huyện; Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy; Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong tháng 5 năm 2018 tình hình sản xuất cây trồng, vật nuôi sinh trưởng phát triển tốt, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Các hoạt động kiểm tra PCLB – TKCN  đảm bảo, quan tâm hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai nhanh chóng, kịp thời.  Công tác tiếp công dân được quan tâm thực hiện, chỉ đạo tốt việc chấn chỉnh và yêu cầu trách nhiệm cao từ cơ sở, gắn tiếp công dân với tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.  Công tác quản lý đất đai được tăng cường, kiểm tra, rà soát xử lý vi phạm hành chính. Lãnh đạo UBND huyện quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành giải quyết những vướng mắc tồn tại về đất đai. Ủy ban nhân dân huyện đã tiến hành đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Đề án tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện giai đoạn 2017 – 2020; đánh giá 01 năm thực hiện 02 Dự án: “Bảo tồn, phát huy di tích lịch sử quốc gia, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Đuổm huyện Phú Lương giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025”; “Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Sán Chay gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại xóm Đồng Tâm, xã Tức Tranh, huyện Phú Lương giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025”; Đánh giá 02 năm thực hiện Đề án phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và làng nghề huyện Phú Lương giai đoạn 2016 – 2020; Đánh giá  02 năm hiện Đề án PCTP-TNXH giai đoạn 2016 – 2020; Thông qua báo cáo quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn. Hội nghị đã thông qua những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6 năm 2018./.

                            Tin, ảnh: Quang Sơn

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao