Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ xây dựng nông thôn mới huyện Phú Lương 9 tháng đầu năm, giải pháp 3 tháng cuối năm 2018 (26/09/2018)

Ngày 26/9/2018, Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ  xây dựng nông thôn mới huyện Phú Lương 9 tháng đầu năm, giải pháp 3 tháng cuối năm  2018. Dự chủ trì hội nghị có Phạm Bình Công- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Đồng chí Mã Minh Hải- Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Đồng chí Nguyễn Thúy Hằng- Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, cán bộ phụ trách công tác nông thôn mới các xã trong toàn huyện..


Toàn cảnh hội nghị

Trong 9 tháng năm 2018 Cấp huyện tổ chức được 118 buổi tuyên truyền, đăng tải 2.421 tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng; cấp phát trên 4.200 tớ rời về nội dung Bộ tiêu chí xây dựng hộ gia đình nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018 - 2020; xây dựng 05 pano tuyên truyền. Cấp xã tổ chức được 37 buổi tuyên truyền; đăng tải trên 450 tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức 13 chương trình phat động thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới. Cấp xóm tổ chức 62 buổi tuyên truyền. Huyện đã tổ chức 01 lớp tập huấn cho thành viên Ban chỉ đạo huyện, bí thư, chủ tịch UBND 13 xã; 17 lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác xây dựng NTM cấp xã, xóm thu hút gần 1.000 người tham dự; 04 đoàn tham quan học tập  kinh nghiệm xây dựng xã, xóm nông thôn mới kiểu mẫu tại tỉnh Hà Tĩnh. Tổng nguồn lực huy động đầu tư cho xây dựng NTM từ tháng 01/2018 ước thực hiện đến tháng 9/2018 là 49.144,2 triệu đồng. Tuy nhiên công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới, cắm mốc chỉ giới chưa hoàn thành theo quy định. Việc huy động nguồn lực và hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách còn hạn chế.Ý thức của Nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường còn chưa cao, cảnh quan môi trường chưa được quan tâm bảo vệ, hiện tượng xả rác không đúng nơi quy định còn diễn ra.
Trong 3 tháng cuối năm 2018 Ban chỉ đạo huyện tập trung đôn đốc các xã Hợp Thành, Phú Đô khẩn trương hoàn thành các tiêu nchis và hồ sơ để công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 2018, tiến độ theo tuần để kịp thời có biện pháp chỉ đạo. Đối với xã Yên Lạc đăng ký về đích nông thôn mới, xã Cổ Lũng công nhận lại xã nông thôn mới Ủy ban nhân ndaan huyện có văn bản đăng ký với Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu các xã xây dựng lộ trình thực hiện đảm bảo theo quy định./.

                                                             Tin: Quang Sơn; Ảnh: Mạnh Hưởng

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 0386223999 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao