Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị giao ban thường kỳ tháng 10 năm 2019 (08/10/2019)
     Ngày 08/10/2019  Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị giao ban thường kỳ tháng 10 năm 2019. Chủ trì hội nghị đồng chí Hoàng Duy Hưng- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện; dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Thúy Hằng- Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện;  lãnh đạo các ban HĐND huyện, đại diện Ủy ban MTTQ huyện, lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Các đại biểu dự hội nghị

     Hội nghị đã thảo luận cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019. Trong 9 tháng với sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, sự điều hành tích cực của Ủy ban nhân dân huyện, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện đã đạt được kết quả tích cực. Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp ước đạt 320,5 tỷ đồng. Sản lượng lương thực cây có hạt đạt 36.886,6 tấn. Sản lượng chè búp tươi đạt 37.800 tấn.  Sản lượng thịt hơi các loại ước đạt 8.500 tấn.  Diện tích rừng trồng mới, trồng lại trên địa bàn là 873,96 ha.Thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 69,9 tỷ đồng. Chi cân đối ngân sách và các chương trình mục tiêu đạt 339,9 tỷ đồng. Số lao động được tạo việc làm mới 1.860 lao động. Tổng số trường đạt chuẩn quốc gia 41/53 trường. Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải đạt 80%. Tỷ lệ dân cư sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh ở nông thôn đạt 97% . Các chính sách an sinh xã hội, chính sách cho người có công được thực hiện kịp thời, đầy đủ; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động được thực hiện có hiệu quả.  Công tác tuyên truyền được duy trì hiệu quả. Quản lý chặt chẽ hoạt động các lễ hội đầu năm, thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể;.  Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Cơ sở vật chất trường học được quan tâm, đầu tư. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; phát hiện, xử lý kịp thời các tụ điểm. Thực hiện nghiêm công tác giải quyết các thủ tục hành chính; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; có các giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng, khắc phục các hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn, tổ chức thành công Hội thi tuyên truyền CCHC năm 2019. Tuy nhiên việc triển khai, thực hiện các chương trình, đề án, dự án ở một số đơn vị còn chậm; công tác quản lý,  thực hiện nhiệm vụ của một số đơn vị, địa phương còn chưa chặt chẽ để xảy ra sai sót. Trách nhiệm của một số phòng, ban chuyên môn trong công tác tham mưu, ban hành văn bản chưa cao, còn phải đính chính, thu hồi do sai sót. Tại hội nghị các đại biểu cũng đã thảo luận cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất 9 tháng đầu năm 2019, giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất 3 tháng cuối năm; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án tiếp tục phát triển Thương mại - Dịch vụ huyện Phú Lương giai đoạn 2016 – 2020; Báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển Công nghiệp - TTCN và làng nghề huyện Phú Lương giai đoạn 2016 – 2020; Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Phú Lương, giai đoạn 2016 – 2020. Kết luận hội nghị đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm của 3 tháng còn lại năm 2019 đó là: Tiếp thu tối đa các ý kiến để bổ sung, chỉnh sửa các đề án theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Lương lần thứ XXIII. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã thực hiện các tiêu chí nông thôn mới; thẩm tra xã Yên Lạc về đích NTM năm 2019. Tổ chức Lễ hội vinh danh các làng nghề chè huyện Phú Lương lần thứ 2 đảm bảo đúng các nội dung theo Kế hoạch đề ra. Hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách năm 2020. Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, thanh quyết toán các dự án, công trình. Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương bình xét các danh hiệu gia đình, làng bản, cơ quan văn hóa năm 2019; Chỉ đạo đôn đốc, tổng hợp kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức làm cơ sở cho bình xét danh hiệu thi đua năm 2019. Triển khai công tác diễn tập và sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn./.

Tin, ảnh: Quang Sơn
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao