Ủy ban nhân dân huyện tổ chức tập huấn kịch bản tổ chức Lễ hội Cầu mùa, di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia của người Sán Chay cho các xã đang lưu giữ di sản trên địa bàn (10/10/2019)

     Lễ hội cầu mùa của người Sán Chay huyện Phú Lương được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia tại Quyết định số 266/QĐ-BVHTTDL, ngày 30/01/2018. Để trao truyền kịch bản Lễ hội Cầu mùa của người Sán Chay  đã được công bố là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, cho cộng đồng người Sán Chay để  Nhân dân trực tiếp thực hành. Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, tự hào, tự tôn dân tộc trong công tác giữ gìn, bảo tồn những giá trị tốt đẹp của di sản văn hóa, phục vụ cho phát triển du lịch và kinh tế- xã hội của địa phương. Ngày 09/10/2019 tại Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thông huyện, Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương tổ chức tập huấn kịch bản Lễ hội Cầu mùa, di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia của người Sán Chay trên địa bàn huyện Phú Lương. Tham gia tập huấn có các đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách Văn hóa các xã; cán bộ, công chức Văn hóa các xã; Trưởng, phó Ban xây dựng các xóm, các ông thầy cúng tại lễ cầu mùa, các nghệ nhân thực hiện Múa Tắc xình trong nghi lễ của các xóm: Đồng Danh xã Yên Ninh; Khe Thương xã Yên Đổ;  Cầu Bình (Đình làng Cầu Bình) xã Vô Tranh; Đồng Tâm xã Tức Tranh; Làng Pháng (Đình Làng Pháng) xã Phú Đô;  Đồng Xiền, xóm Cây Thị xã Yên Lạc.

Toàn cảnh buổi tập huấn

     Tại hội nghị các đại biểu đã được Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thông huyện trao truyền nội dung kịch bản tổ chức Lễ hội Cầu mùa của người Sán Chay, thực hiện đúng theo nội dung đã ghi trong hồ sơ đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, phát huy sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền các xã, Ban vận động các xóm, bản và vai trò chủ thể của Nhân dân trong quá trình tổ chức tại địa phương. Hướng dẫn thành lập Ban tổ chức, công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, phân công nhiệm vụ trong điều hành tổ chức lễ hội. Thảo luận, bổ sung các nội dung bài cúng trong thực hành nghi thức cúng, tế trong nghi lễ cầu mùa. Thông qua hội nghị tập huấn sẽ giúp các địa phương chủ động trong công tác bảo tồn di sản và thực hiện có hiệu quả Dự án số 658/DA-UBND, ngày 09/5/2017 của Ủy ban nhân dân huyện về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Sán Chay gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại xóm Đồng Tâm xã Tức Tranh huyện Phú Lương giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025./.

                                                      Tin: Quang Sơn, ảnh: Văn Hùng

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao