Xây dựng thiết chế văn hóa của một xã vùng khó khăn về đích nông thôn mới ở huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (06/10/2016)

Con đường nhưa phẳng lỳ đưa chúng tôi về xã Ôn Lương huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên, đây là một trong 35 xã về đích Nông thôn mới của tỉnh Thái Nguyên năm 2015.

Là một xã vùng ATK của huyện Phú Lương, cách trung tâm huyện 10 km, cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 30km. Xã Ôn Lương có 10 xóm, với 925 hộ, 3552 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc cùng sinh sống, trong đó: Dân tộc thiểu số chiếm 90%, dân tộc Kinh 10%. Đời sống của bà con nơi đây chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Được huyện và tỉnh chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 đến nay, tình hình kinh tế xã hội của xã Ôn Lương có những bước phát triển nhanh và bền vững, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng như: Trường học, trạm y tế, điện, đặc biệt là đường giao thông nông thôn đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thúc đẩy kinh tế phát triển, tỷ trọng sản xuất trong các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ tăng lên. Lĩnh vực nông nghiệp đã được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp các hồ đập, trạm bơm và kênh mương phục vụ tốt cho sản xuất; đặc biệt là công tác tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người nông dân trong chăn nuôi, trồng chăm sóc chè, đưa giống lúa mới năng xuất cao vào sản xuất đã nâng sản lượng, chất lượng hàng hóa, với sự đầu tư đồng bộ đã góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người tăng lên 22,64 triệu đồng/người/năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bền vững, năm 2011 còn 20,8 % đến năm 2015 còn 8,54%. Tình hình an ninh chính trị ổn định và giữ vững, kiềm chế và đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Văn Thương- Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo xã bộc bạch: Xây dựng nông thôn mới là việc làm mới đối ví xã Ôn Lương, do đó trong quá trình tổ chức, triển khai phong trào xây dựng nông thôn mới là lĩnh vực rộng, nhiều nội dung nên việc tổ chức thực hiện còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là nguồn kinh phí đầu tư vào xây dựng thiết chế văn hóa đạt chuẩn nông thôn mới của xã gặp rất nhiều khó khăn, nguồn vốn đối ứng của nhân dân không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu, nhiều xóm không có đất để xây dựng nhà văn hóa.  Bên cạnh đó có lúc nhận thức của một số cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân chưa đầy đủ còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước, cho đây là những việc Nhà nước phải thực hiện mà chưa thấy vai trò chủ thể của mình. Ngay khi được chọn làm xã điểm xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy, UBND xã Ôn Lương đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch thực hiện các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Thành lập Ban chỉ đạo do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban với 17 thành viên, Ban quản lý do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban với 21 thành viên, thành lập Ban chỉ đạo rà soát các tiêu chí Nông thôn mới do đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, gồm 15 thành viên. Trên cơ sở đó xã tiến hành khảo sát lập quy hoạch và lập đề án xây dựng nông thôn mới lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, thông qua HĐND xã ra Nghị quyết phê duyệt đề án để làm cơ sở pháp lý cho Ban quản lý triển khai thực hiện.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thực hiện thường xuyên và liên tục trên cả chiều rộng lẫn chiều sâu qua đó đã giúp nhân dân hiểu vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới để từ đó người dân tự giác và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Thông qua việc phát động các phong trào như: “Phú Lương chung sức xây dựng Nông thôn mới”Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”,“Phụ nữ xã Ôn Lương chung sức xây dựng Nông thôn mới’’,“Tuổi trẻ Ôn Lương chung sức xây dựng nông thôn mới” đã vận động nhân dân hiến trên 300.000m2 đất, trong đó có những hộ hiến trên 3.000 m2 đất, đóng góp trên 500 ngày công để làm các công trình đường giao thông, thủy lợi, xây nhà văn hóa.

Đưa chúng tôi thăm khu Trung tâm Văn hóa- Thể thao của xã đồng chí Phan Thanh Hiền- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giới thiệu toàn bộ Quy hoạch thiết chế văn hóa, thể thao của xã Ôn Lương, ông Hiền tâm sự: Khi bắt đầu triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, lúc đó tôi mới chỉ là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phụ trách lĩnh vực văn hóa- xã hội. Qua việc rà soát các tiêu chí năm 2011 để xây dựng đề án, tiêu chí 06 hầu như chưa có gì, Nhà văn hóa- Khu thể thao xã chưa có, 01 xóm chưa có đất xây Nhà văn hóa, 09/10 xóm có Nhà văn hóa nhưng đã xuống cấp; 04 sân thể thao chưa đảm bảo hoạt động. Ban chỉ đạo xã đã tiến hành Quy hoạch 3600m2 đất cho Trung tâm Văn hóa- Thể thao xã; Có kế hoạch trong 3 năm xây dựng Nhà văn hóa xã; Nâng cấp, sửa chữa 9/10 Nhà văn hóa xóm; Xây dựng mới 01 Nhà văn hóa xóm đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tổng kinh phí dự kiến 15,5 tỷ đồng. Nhìn khối lượng công việc và số kinh phí quá lớn khiến tôi cũng thấy nản. Tuy nhiên bằng sự chỉ đạo quyết liệt, với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm đến năm 2015, xã đã hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng Nhà Trung tâm Văn hóa xã Ôn Lương, Trung tâm Học tập cộng đồng được tu sửa đầu tư cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị đáp ứng được các hoạt động của Trung tâm. Hoàn thiện nâng cấp, sửa chữa 9 nhà văn hóa xóm và xây dựng mới được 01 nhà văn hóa (xóm Trung Tâm), đảm bảo phục vụ được các hoạt động của xóm.

Giới thiệu với chúng tôi về kinh nghiệm trong vận động nguồn lực xây dựng thiết chế văn hóa xóm, ông Ninh Văn Kính- Trưởng xóm trung tâm xã Ôn Lương hồ hởi tâm sự: Xóm Trung tâm có Quyết định thành lập từ tháng 3 năm 2009 trên cơ sở các hộ tách ra từ xóm Khau Lai; xóm Na Tủn; xóm Cây Thị; xóm Đầm Rum và xóm Bản Cái. Vừa chập chững đi vào hoạt động được hơn một năm thì xã Ôn Lương triển khai xây dựng nông thôn mới. Khi đó thật khó khăn vì xóm không có quỹ đất để xây dựng Nhà văn hóa; Kinh phí xây dựng Nhà văn hóa chưa biết lấy ở đâu. Ban chỉ đạo xã đã có vài chục cuộc hợp với xóm để bàn cách tháo gỡ. Ban vận động xóm cùng tôi trăn trở nhiều ngày cùng với nhân dân vận động hiến đất và góp tiền xây Nhà văn hóa. Rất may có ý đảng, có lòng dân đồng thuận gia đình ông Hoàng Văn Thành, một công dân trong xóm đã tự nguyện hiến 460m2 đất ủng hộ xóm xây Nhà văn hóa. Cả xóm lúc đó chỉ có 56 hộ, trong khi đó kinh phí xây dựng một Nhà văn hóa trên dưới 300 triệu đồng. Khó vậy nhưng mỗi gia đình đã đóng góp 3.200.000đồng/hộ để xây Nhà văn hóa. Có đất, có tiền rồi xây thể nào cho đẹp, cho đủ tiêu chuẩn quy định, tôi đã tham khảo mẫu do Ban chỉ đạo tỉnh, huyện hướng dẫn, đồng thời đi học hỏi kinh nghiệm của các địa phương khác sau đó xóm thống nhất mẫu và thành lập Ban xây dựng nhà văn hóa xóm: Trưởng xóm trực tiếp đi vận động đóng góp đối ứng; Chi hội trưởng phụ nữ kiêm thủ quỹ ghi thu, ghi chi; Chi hội Cựu chiến binh và Chi hội Nông dân trực tiếp cùng thợ mua sắm vật tư; Ban thanh tra nhân dân của xóm giám sát toàn bộ quá trình thi công. Sau hơn 5 tháng thi công Nhà văn hóa xóm Trung tâm xã Ôn Lương với diện tích 127m2, tổng kinh phí 300 triệu đồng (Dân đóng góp 180 triệu, Nhà nước hỗ trợ 120 triệu) được khánh thành đi vào hoạt động trong niềm hân hoan của người dân trong xóm khi được sinh hoạt trong ngôi nhà khang trang

Nhà văn hóa xóm Trung Tâm

Bên trong Nhà văn hóa xóm

Phấn khởi trước ngôi Nhà văn hóa và khu thể thao xã đạt chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, anh Phan Cảnh Tiêu- Công chức văn hóa xã Ôn Lương báo cáo đã duy trì và đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng và rèn luyện thể dục thể thao. Thành lập các Câu lạc bộ và tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã  xây dựng Quy chế quản lý, hoạt động Nhà văn hóa xã, Nhà văn hóa xóm. Gắn xây dựng các thiết chế văn hóa, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Lắp đặt mới cụm loa để tiếp sóng đài phát thanh truyền hình huyện Phú Lương; có 80% hộ có hàng rào cây xanh hoặc hàng rào bằng vật liệu khác; phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được người dân quan tâm và ngày càng phát triển tốt.

Khu văn hóa, thể thao xã

Hoạt động tại Nhà văn hóa xã

Bằng cách triển khai được tiến hành đồng bộ chủ động; công tác vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí theo phương châm tiêu chí nào thuận lợi sẽ cho triển khai thực hiện trước không thụ động trông chờ, ỷ lại và “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Phát huy mọi nguồn lực của địa phương nhất là nguồn lực từ trong dân để đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, từ đó phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới ngày càng được nhân dân xã Ôn Lương hưởng ứng tích cực.

Đi một vòng xung quanh xã trên những con đường bê tông nối với tuyến tỉnh lộ 260 qua xã Ôn Lương, ngắm cách đống lúa chín vàng trĩu hạt, những nương chè xanh mướt ôm bóng nhà sàn và các Nhà văn hóa khang trang, chúng tôi cảm nhận được sự quyết tâm vượt khó và sự đồng lòng xây dựng nông thôn mới của bà con nơi đây. Chắc chắn trong tương lai xã Ôn Lương sẽ ngày càng phát triển, đem lại ấm no và cuộc sống bình yên của vùng chiến khu xưa./.

Tin và ảnh: Quang Sơn

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao