Cổng thông tin điện tử

Huyện Phú lương tỉnh Thái Nguyên

Thông tin chung:

                    Tên cơ quan: Ban tuyên giáo
                    Địa chỉ: Thị trấn Đu- Phú Lương- Thái Nguyên
                    Số Điện thoại: 02083904999
                    Fax:
                    E-mail:

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Đồng chí: Doãn Thanh Nhân

Năm sinh:1966

Chức vụ:

- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy

- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Điện thoại: 0917333082

E-mail: nhandt.phuluong@thainguyen.gov.vn

 

-  Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy về thực hiện, tham mưu các nội dung của công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tuyên giáo, chính trị tư tưởng, văn hóa, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương

-  Thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế làm việc Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

-  Giữ mối liên hệ công tác với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6179

Tổng truy cập: 1760604

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Ban Biên tập Cổng TTĐT

  • Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
  • 0208 3 874 436
  • bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn