Cổng thông tin điện tử

Huyện Phú lương tỉnh Thái Nguyên

Thông tin chung:

                    Tên cơ quan: BQL Đô thị và Vệ sinh môi trường
                    Địa chỉ: Thị trấn Đu- Phú Lương- Thái Nguyên
                    Số Điện thoại: 
                    Fax:
                    E-mail: banqlmtdt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban quản lý Môi trường - Đô thị 

Đồng chí: Phan Thanh Lượng

Năm sinh: 1972

Chức vụ:

- Trưởng Ban quản lý Môi trường - Đô thị 

Điện thoại: 0918320567

E-mail:  luongpt.phuluong@thainguyen.gov.vn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5077

Tổng truy cập: 1429766

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Ban Biên tập Cổng TTĐT

  • Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
  • 0208 3 874 436
  • bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn