Đại hội Đảng bộ xã Vô Tranh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (29/05/2020)

Ngày 28/5/2020 Đảng bộ xã Vô Tranh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Ngô Thành Trung – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Hà Thị Hường, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện, lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, các ban xây dựng Đảng của huyện cùng 165 đảng viên chính thức tại Đại hội.

Đồng  chí Bùi Thanh Hải – Bí thư Huyện ủy tặng hoa chúc mừng tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 Đảng bộ xã Vô Tranh đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Theo đó Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân hàng năm hơn 11% vượt 1,3%  so với nghị quyết; sản lượng lương thực cây có hạt bình quân  hàng năm đạt trên 2.800 tấn vượt nghị quyết; sản lượng chè búp tươi đạt trên 7.100 tấn; giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đât nông nghiệp đạt 88 triệu đồng/ha bằng 103% so với nghị quyết; Giá trị sản xuất công  nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ đạt vượt 1,2% so với nghị quyết; thu cân đối ngân sách tăng bình quân 8%/  ừng năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 36 triệu đồng/người/năm gần 3% so với nghị quyết; hàng năm giới thiệu và tạo việc làm mới cho 190 lao động vượt 2,9% so với nghị quyết;bình quân hàng năm có trên 90% hộ gia đình đạt văn hóa; có 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100% so với nghị quyết….Về chương trình xây dựng nôn thôn mới xã Vô Tranh đã tập trung mọi nguồn lực của cả hệ thồng chính trị, huy động nguồn lực trong nhân dân đầu tư  xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn tập trung hoàn thành 19 tiêu chí, năm 2016 xã  đã được công nhận đạt chuẩn  xã nông thôn mới, hàng năm Đảng ủy có nghị quyết lãnh đạo chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, chọn 6 xóm xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu, vận động trên 300 hộ dân hiến đất, hiến công trình làm đường giao thông nông thôn đến nay bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc. …Công tác giáo dục, văn hóa,  y tế, an sinh  xã hội được quan tâm chú trọng , an ninh chính trị, trật tự  an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững….Bên cạnh đó công tác xây dựng Đảng và hệ thống  chính trị có nhiều đổi mới, chất lượng hiệu quả được nâng lên. Ban chấp hành Đảng bộ xã đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, phát huy dân chủ ở cơ sở. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được quan tâm tích cực, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng ngăn chặn đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Trong nhiệm kỳ kết nạp được 59 đảng viên mới đạt 103% so với chỉ tiêu của huyện, trao 37 huy hiệu đảng cho các đối tượng 30,40,45,50,55,70  năm tuổi đảng. Công tác dân vân, xây dựng chính quyền, hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể luôn  bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương , luôn đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh  các phong trào , các cuộc vận động  Chung sức xây dựng nông thôn mới, Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng  chí Bùi Thanh Hải - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên – Bí thư Huyện ủy đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ xã Vô Tranh đạt được trong nhiệm kỳ  2015 – 2020. Đồng chí  Bí thư Huyện ủy cũng nhấn mạnh những nhiễm vụ mà Đảng ủy xã Vô Tranh cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.Xã Vô Tranh là xã có nhiều tiềm năng lợi thế về cây chè, do vậy cần khai thác triệt để các lợi thế này trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương, trên cơ sở quy hoạch nông thôn mới, cấn xác định các vùng chè sản xuất tập trung. Đẩy mạnh quy mô sản suất thu hút đầu tư nâng cao giá trị các sản phẩm từ cây chè. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đẩy mạnh cơ cấu chuyển dịch kinh tế trong ngành nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, các làng nghề truyền thống, quan tâm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa xã hội, nâng cao vật chất tinh thần cho nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ xã trong sạch vững mạnh, tập thể đoàn kết để lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI nhiệm kỷ 2020 – 2025.

Đồng chí Hà Thị Hường – Trưởng Ban dân vận Huyện ủy chụp ảnh ra mắt cùng BCH Đảng bộ xã Vô Tranh khóa XXI

Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ xã gồm 15 đồng chí, bầu đồng chí Hoàng Tuấn giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 – 2025.

                                                                           Tin,ảnh: Thanh Tuấn

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao