Cổng thông tin điện tử

Huyện Phú lương tỉnh Thái Nguyên

95% văn bản được trao đổi thông qua môi trường mạng

23-08-2021 10:01

Qua triển khai, thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 31/12/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, đến nay 95% văn bản đi/đến được chuyển trên môi trường mạng giữa các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn của huyện Phú Lương.


Việc thực hiện các thủ tục hành chính qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đều bằng máy, lấy số và có phiếu hẹn giải quyết. (Ảnh chụp tại Bộ phận một cửa huyện)

Để có được kết quả này, ngay sau khi Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên ban hành Nghị quyết, Huyện ủy huyện Phú Lương đã chỉ đạo triển khai Nghị quyết đến 100% các Đảng bộ, chi bộ trên địa bàn huyện và các đảng viên. Huyện ủy và UBND huyện Phú Lương đã ban hành Chương trình hành động; ban hành kế hoạch  và các văn bản về các nội dung thực hiện Nghị quyết. Huyện cũng đã đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất đảm bảo cho việc thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện. Đến nay, 98% cán bộ công, công chức có máy tính để phục vụ cho công việc; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp của huyện được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ cho giải quyết Thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân; Hoàn thiện và đưa vào sử dụng 2 dự án thuê dịch vụ công nghệ thông tin nâng cấp, xây dựng, duy trì và vận hành hệ thống giao ban điện tử trực tuyến với cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn. Tính đến hết tháng 6 năm 2021, huyện Phú Lương đã thực hiện cấp mới 32 chứng thư số cho lãnh đạo các đơn vị trên địa bàn huyện để phục vụ cho việc ký số văn bản; 95% văn bản đi/đến được chuyển trên môi trường mạng; 100% cán bộ, công chức được cấp tài khoản trên hệ thống quản lý công việc và hỗ trợ điều hành cũng như hệ thống thư điện tử nội bộ của tỉnh Thái Nguyên. Bên cạnh đó, các cấp còn tuyên truyền hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp người dân thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến. Số lượng hồ sơ được giải quyết qua cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh trên toàn huyện là 2.999 hồ sơ; thực hiện thu phí, lệ phí bằng biên lai điện tử tại bộ phận một cửa các cấp; cung cấp đầy đủ các thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử huyện. 
Trong thời gian tới huyện tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 31/12/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên; huyện Phú Lương sẽ tiến hành trang bị cơ sở vật chất đảm bảo 100% các đơn vị địa phương có các thiết bị công nghệ thông tin đáp ứng các yêu cầu theo quy định để phục vụ công việc và chỉ đạo điều hành; 100% cán bộ, công chức trên toàn huyện có đủ máy tính phục vụ cho công việc; Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc kết nối liên thông hệ thống quản lý văn bản và hỗ trợ điều hành của cấp huyện đến xã, thị trấn với các cơ quan, ban, ngành của huyện và tỉnh góp phần đẩy mạnh việc sử dụng văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước; phấn đấu trong năm 2021, văn bản đi/đến được chuyển trên môi trường mạng giữa các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong huyện; các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành cũng như trong thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ; cán bộ, công chức, viên chức của huyện thực hiện trao đổi, tra cứu, khai thác thông tin qua môi trường mạng; các văn bản do đơn vị ban hành phải thực hiện ký số, lưu trữ điện tử theo quy định đạt 100%; 70% các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện sử dụng chữ ký số trong hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Đồng thời, huyện cũng thực hiện nghiêm túc chỉ tiêu tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được giao; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực khác như: Y tế, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp và phát triển nông thôn, văn hóa và thông tin, tài chính kế hoạch, kinh tế và hạ tầng./.

Tin và ảnh: Văn HùngThống kê truy cập

Đang truy cập:4896

Tổng truy cập: 5245743

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Ban Biên tập Cổng TTĐT

  • Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
  • 0208 3 874 436
  • bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn