Cổng thông tin điện tử

Huyện Phú lương tỉnh Thái Nguyên

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 Số: 143/TB-UBND TB số 143 công khai đất bổ sung 16/09/2021
2 Số: 138/TB-UBND Thông báo công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Lương thời kỳ 2021 - 2030 07/09/2021
3 Số: 12/TB-HĐXTVC Thông báo kết quả xét tuyển Viên chức huyện Phú Lương năm 2021 31/08/2021
4 Số: 06/TB-HĐXTVC Thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển Viên chức huyện Phú Lương năm 2021 25/08/2021
5 Số: 2737/QĐ-UBND QĐ 2737 UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Lương thời kỳ 2021 - 2030 24/08/2021
6 Số: 2224/QĐ-UBND QĐ công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 huyện Phú Lương 24/08/2021
7 Số: 05/TB-HĐXTVC2021 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn (vòng 2) kì xét tuyển viên chức huyện Phú Lương năm 2021 23/08/2021
8 Số: 2164/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy chế Tiếp công dân của UBND huyện Phú Lương nhiệm kỳ 2021 - 2026 20/08/2021
9 Số: 2095/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Phú Lương nhiệm kỳ 2021 - 2026 17/08/2021
10 Số: 2095/QĐ-UBND Quyết định về việc phân công phụ trách các lĩnh vực công việc của Chủ tịch, các phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện Phú Lương, nhiệm kỳ 2021 - 2026 17/08/2021
11 Số: 2077/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 huyện Phú Lương 13/08/2021
12 Số: 61/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng một số dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công huyện Phú Lương năm 2021 (Đợt 3) 29/07/2021
13 Số: 60/NQ-UBBC Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Trường THCS Yên Đổ 29/07/2021
14 Số: 59/NQ-HĐND Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công huyện Phú Lương năm 2021 29/07/2021
15 Số: 58/NQ-HĐND Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình đầu tư phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 huyện Phú Lương giai đoạn 2021-2025 huyện Phú Lương 29/07/2021
16 Số: 57/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2020 huyện Phú Lương 29/07/2021
17 Số: 56/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua Đề án phát triển Thương mại - Dịch vụ huyện Phú Lương giai đoạn 2021 - 2025 29/07/2021
18 Số: 55/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua Đề án phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp huyện Phú Lương giai đoạn 2021 - 2025 29/07/2021
19 Số: 54/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 29/07/2021
20 Số: 53/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương năm 2020 29/07/2021

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4233

Tổng truy cập: 4230234

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Ban Biên tập Cổng TTĐT

  • Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
  • 0208 3 874 436
  • bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn