Danh bạ cơ quan Danh bạ cơ quan

Ủy ban nhân dân huyện

Thông tin chung:

  •                 Tên cơ quan: Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương
  •                 Địa chỉ: Thị trấn Đu- Phú Lương- Thái Nguyên
  •                 Số Điện thoại: 02083874410
  •                 Fax:
  •                 E-mail: ubndphuluong@thainguyen.gov.vn

 

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

Đồng chí: Ngô Thành Trung

Năm sinh: 1980

Chức vụ:

- Phó Bí thư Huyện ủy

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

Điện thoại: 0989090413

E-mail: @thainguyen.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

- Chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.
- Phụ trách Đảng bộ Công an huyện.
- Giữ mối liên hệ công tác với Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh.

 

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện

Đồng chí: Hoàng Duy Hưng

Năm sinh: 1972           

Chức vụ:

- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy

- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

Điện thoại: 0979343789

E-mail: hunghd.plu@thainguyen.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

- Chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch UBND huyện thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện về lĩnh vực kinh tế; nông, lâm nghiệp, thủy lợi, đất đai; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; xây dựng, giao thông vận tải; thương mại, dịch vụ, du lịch; khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường; quản lý địa giới hành chính; thực hiện các nhiệm vụ khác theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện.
- Thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.
- Trực tiếp phụ trách chỉ đạo 08 cơ sở Đảng có tên trong danh sách.

 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

 

Đồng chí: Nguyễn Thúy Hằng

Năm sinh: 1975

Chức vụ:

- Huyện ủy viên

- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

Điện thoại: 0386223999

E-mail: hangnt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

-  Phụ trách lĩnh vực Văn hóa – Thông tin, du lịch, Giáo dục – Đào tạo, Truyền thanh – Truyền hình, Y tế, dân số, gia đình, trẻ em; chính sách dân tộc, miền núi, tôn giáo; người có công, lao động, xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm; vì sự tiến bộ phụ nữ; phòng chống tội phạm – tệ nạn xã hội; vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn lao động và lĩnh vực xã hội khác.

-  Phụ trách các đề án, chương trình công tác: Đề án phòng chống tội phạm - tệ nạn xã hội; Chương trình xây dựng trạm y tế đạt Bộ tiêu chí quốc gia; Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện đến năm 2020; Kế hoạch giảm nghèo; Chương trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 -  2020

 

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao