Danh bạ cơ quan Danh bạ cơ quan

Ủy ban nhân dân huyện

Thông tin chung:

  •                 Tên cơ quan: Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương
  •                 Địa chỉ: Thị trấn Đu- Phú Lương- Thái Nguyên
  •                 Số Điện thoại: 02083874410
  •                 Fax:
  •                 E-mail: ubndphuluong@thainguyen.gov.vn

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

 

Đồng chí: Phạm Bình Công

Năm sinh: 1964

Chức vụ:

- Phó Bí thư Huyện ủy

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

Điện thoại: 0913529997

E-mail: congpb@thainguyen.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

-  Phụ trách chung các mặt công tác của UBND huyện; trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: nội chính; công tác tổ chức cán bộ; tài chính ngân sách; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; nông nghiệp và phát triển nông thôn; kế hoạch và hợp tác đầu tư, xây dựng, giao thông, quy hoạch; công tác cải cách hành chính; thi đua khen thưởng và công tác đối ngoại.

-  Phụ trách các đề án , chương trình công tác: đề án tái cơ cấu nghành nông nghiệp; Chương trình xây dựng nông thôn mới; công tác tiếp nhận, luân chuyển giáo viên, công tác phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và một số Chương trình, đề án khác theo lĩnh vực phụ trách. 

 

 

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện

 

Đồng chí: Hoàng Duy Hưng

Năm sinh: 1972           

Chức vụ:

- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy

- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

Điện thoại: 0979343789

E-mail: hunghd.plu@thainguyen.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

-  Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện; điều hành công việc thường xuyên để thực hiện kế hoạch công tác của UBND huyện; giúp chủ tịch UBND huyện giải quyết những công việc được ủy quyền hoặc khi chủ tịch UBND huyện đi vắng. Phụ trách Văn phòng HDND – UBND; phụ trách lĩnh vực lâm nghiệp, thủy lợi, thú y, bảo vệ thực vật; phòng chống cháy nổ - cháy rừng; tài nguyên khoáng sản, môi trường, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ, khoa học, công nghệ; bưu chính viễn thông; công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện.

-  Phụ trách các đề án, chương trình công tác: Đề án tiếp tục phát triển công nghiệp – TTCN; Đè án tiếp tục phát triển thương mại - du lịch; Chương trình thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên – khoáng sản; Chương trình giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình trên địa bàn và một số Chương trình, đề án khác theo lĩnh vực phụ trách.

 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

 

Đồng chí: Nguyễn Thúy Hằng

Năm sinh: 1975

Chức vụ:

- Ủy viên Ban chấp hành Huyện ủy

- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

Điện thoại: 0386223999

E-mail: hangnt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

-  Phụ trách lĩnh vực Văn hóa – Thông tin, du lịch, Giáo dục – Đào tạo, Truyền thanh – Truyền hình, Y tế, dân số, gia đình, trẻ em; chính sách dân tộc, miền núi, tôn giáo; người có công, lao động, xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm; vì sự tiến bộ phụ nữ; phòng chống tội phạm – tệ nạn xã hội; vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn lao động và lĩnh vực xã hội khác.

-  Phụ trách các đề án, chương trình công tác: Đề án phòng chống tội phạm - tệ nạn xã hội; Chương trình xây dựng trạm y tế đạt Bộ tiêu chí quốc gia; Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện đến năm 2020; Kế hoạch giảm nghèo; Chương trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 -  2020

 

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 0386223999 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao