Cổng thông tin điện tử

Huyện Phú lương tỉnh Thái Nguyên

99,9% số hồ sơ giải quyết được trả đúng hạn

30-10-2020 08:48

10 tháng đầu năm 2020, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã trả đúng hạn hồ sơ giải quyết đạt tỷ lệ 99,9%.

Cán bộ Bộ phận một cửa huyện tiếp nhận hồ sơ của cá nhân

Tính đến ngày 27/10/2020, Bộ phận một cửa của huyện và 15 xã, thị trấn đã tiếp nhận tổng số hơn 83.600 hồ sơ của tổ chức, cá nhân đến đề nghị giải quyết. Toàn bộ số hồ sơ này tiếp được nhận mới, không có hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang. Qua xem xét cán bộ chuyên môn đã tham mưu giải quyết được hơn 83.300 hồ sơ đạt tỷ lệ 99,6%. Các hồ sơ của tổ chức, cá nhân sau khi giải quyết cơ bản được trả đúng hạn, chỉ có hơn 70 hồ sơ trả quá hạn chiếm tỷ lệ 0,01%. Các địa phương có hồ sơ tiếp nhận và giải quyết được cao là xã Tức Tranh hơn 8.600 hồ sơ; Yên Lạc hơn 8.500 hồ sơ; thị trấn Đu, xã Cổ Lũng, xã Phấn Mễ, xã Yên Ninh mỗi địa phương tiếp nhận và giải quyết được trên 7.000 hồ sơ. Đối với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện tiếp nhận hơn 3.400 hồ sơ, giải quyết được hơn 3.300 hồ sơ. Hiện nay, Bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã đang giải quyết hơn 300 hồ, trong số này có 5 hồ sơ giải quyết quá hạn, chiếm tỷ lệ 0,15%./. 

Tin và ảnh: Văn HùngThống kê truy cập

Đang truy cập:6882

Tổng truy cập: 1761112

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Ban Biên tập Cổng TTĐT

  • Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
  • 0208 3 874 436
  • bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn