Cổng thông tin điện tử

Huyện Phú lương tỉnh Thái Nguyên

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 12

12-12-2020 08:55

Ngày 10/12/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lương đã tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 12 năm 2020. Đồng chí Bùi Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Huyện ủy Phú Lương chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Lê Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện; đồng chí Ngô Thành Trung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy và một số phòng liên quan.
Đồng chí Bùi Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Huyện ủy Phú Lương chủ trì hội nghị
  Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Chương trình hội nghị thường kỳ Ban thường vụ Huyện uỷ năm 2021; báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện uỷ tháng 11 năm 2020; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Ban thường vụ Huyện uỷ năm 2020, nhiệm vụ năm 2021; báo cáo kết quả việc giám sát lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, ban hành và triển khai tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp uỷ, Uỷ ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2020-2025. Trong năm 2020, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của huyện ước đạt 1.216,2 tỷ đồng, đạt 100,2% kế hoạch, tăng 3,3% so với cùng kỳ. Sản lượng lương thực có hạt đạt 35.604 tấn, đạt 100% kế hoạch. Sản lượng chè búp tươi cả năm ước đạt 43.412 tấn. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2020 ước đạt 475,3 tỷ đồng, bằng 101,13% kế hoạch, tăng 1,64% so với cùng kỳ. Thu cân đối ngân sách trên địa bàn huyện ước đạt trên 75,9 tỷ đồng; Tạo việc làm mới cho trên 2.300 người, đạt 118% kế hoạch; giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,56%, vượt kế hoạch đề ra. Trên 94% tỷ lệ gia đình đạt văn hóa; an ninh quốc phòng được đảm bảo và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được duy trì, củng cố và tăng cường. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Các cuộc kiểm tra, giám sát đã được tổ chức và thực hiện theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.
Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cho ý kiến đối với Dự thảo Chương trình đầu tư phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2021 – 2025 huyện Phú Lương; Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2020, công tác xây dựng dự toán năm 2021; Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021; Dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành và triển khai, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy và UBKT nhiệm kỳ 2020 – 2025…Bên cạnh đó, các đại biểu dự hội nghị đã dành nhiều thời gian đóng góp ý kiến đối với dự thảo Đề án nâng cao giá trị sản phẩm chè và các sản phẩm thế mạnh huyện Phú Lương giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030; Dự thảo Đề án tăng cường quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Phú Lương, giai đoạn 2021 – 2025; Dự thảo Đề án tiếp tục phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội giai đoạn 2021 – 2025.
Kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Thanh Hải yêu cầu các phòng chuyên môn tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí trong hội nghị, bổ sung hoàn thiện báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, HĐND, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, đề ra các giải pháp cụ thể để tập trung chỉ đạo phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tăng cường, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương…
Tin, ảnh: Lan Anh, Đức Thuận


Thống kê truy cập

Đang truy cập:3215

Tổng truy cập: 2169187

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Ban Biên tập Cổng TTĐT

  • Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
  • 0208 3 874 436
  • bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn