Cổng thông tin điện tử

Huyện Phú lương tỉnh Thái Nguyên

Kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân huyện Phú Lương khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021

24-12-2020 09:04

Trong hai ngày 22 và 23/12/2020, tại Hội trường lớn Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân huyện Phú Lương đã tổ chức Kỳ họp thứ 11, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Văn Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Thái Nguyên; đồng chí Lê Thị Thuý Nga, Trưởng Ban Văn hoá – Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cùng dự có đồng chí Bùi Thanh Hải, Uỷ viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Huyện uỷ Phú Lương; đồng chí Ngô Thành Trung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện. Đồng chí Lê Văn Quý, Phó Bí thư Thường Trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện; đồng chí Mã Minh Hải, Uỷ viên Ban thường vụ Huyện uỷ, Phó chủ tịch HĐND  chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp còn có các Đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn, các ban ngành, đoàn thể của huyện; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn.
Đồng chí Lê Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Phát biểu khai mạc tại kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp 11 HĐND huyện khoá XIX
Phát biểu khai mạc tại Kỳ họp đồng chí Lê Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh đến những nội dung quan trọng của Kỳ họp và đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, thảo luận dân chủ, đóng góp ý kiến, đáp ứng niềm tin và sự mong đợi của cử tri. Trong năm 2020, huyện Phú Lương đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển ổn định, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Chỉ tiêu về sản xuất nông, lâm nghiệp đã có những chuyển biến tích cực. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt trên 35.600 tấn; Sản lượng chè búp tươi ước đạt trên 43.400 tấn, đạt 100,5% KH năm. Giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha diện tích đất nông nghiệp ước đạt ước đạt 98,3 triệu đồng. Diện tích chè trồng mới, trồng lại là 192ha, đạt 192% KH. Ổn định tỷ lệ che phủ rừng 40,3% theo tiêu chí mới. Công tác thu ngân sách trên địa bàn trong năm ước đạt trên 84 tỷ 600 triệu đồng, đạt 121% KH. Giá trị SX CN- TTCN ước đạt 475,3 tỷ đồng, tăng 1,64% so với cùng kỳ. Tạo việc làm mới cho trên 2.300 lao động, tỷ lệ hộ nghèo là 2,56%, giảm 1,56% so với năm 2019; Tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa năm 2020 đạt 94,2%. Đến nay trên địa bàn có 10/13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xóm đạt xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng trong năm đã phê duyệt 150 hồ sơ công trình xây dựng cơ bản và công trình giao thông nông thôn, với tổng giá trị thực hiện các công trình ước đạt trên 135,8 tỷ đồng… Trên cơ sở đánh giá các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2020, UBND huyện Phú Lương đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 trong đó tập trung phát triển mạnh các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, tập trung phát triển cây chè, tăng cường quảng bá xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực và mô hình chăn nuôi tập trung; kiểm tra, đôn đốc các xã thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, triển khai hướng dẫn chương trình OCOP, phấn đấu xã Yên Ninh về đích nông thôn mới. Thu hút đầu tư và tập trung đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết các khu dân cư, điểm dân cư, khu trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn huyện…Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện. Tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân…
Đồng chí Ngô Thành Trung, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại kỳ họp
Trong ngày đầu tiên, kỳ họp đã thông qua một số báo cáo quan trọng như: Báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2021;  Báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 HĐND huyện; Báo cáo thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ 11 và kết quả hoạt động năm 2020 của Ban Kinh tế - xã hội và Ban pháp chế HĐND huyện. Và thông qua 13 tờ trình quan trọng khác như: Tờ trình phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, tờ trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025… và các tờ trình thông qua các đề án như: Đề án nâng cao giá trị sản phẩm chè và các sản phẩm thế mạnh của huyện giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án tăng cường quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Phú Lương giai đoạn 2021-2025; Đề án đầu tư tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia Đền Đuổm, giai đoạn 2021 – 2025…
Trong phiên họp ngày 23/12, kỳ họp chủ yếu dành thời gian cho đại biểu thảo luận và trả lời về các vấn đề được cử tri quan tâm trong thảo luận tổ chiều ngày 22/12, có hơn 30 lượt ý kiến như: xem xét về tiêu chí an ninh đối với xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao và tiêu chí hộ nghèo, quan tâm hỗ trợ xi măng đối với các công trình được xây dựng trong năm 2020; quan tâm đầu tư nhà làm việc của Công an xã, Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn; đẩy nhanh tiến độ việc giải quyết sụt lún tại khu vực khai thác của mỏ than Bá Sơn, xã Cổ Lũng; cần có giải pháp để đảm bảo tránh ô nhiễm môi trường cho sông Đu; cần có biện pháp quyết liệt hơn trong việc giải phóng hành lang an toàn giao thông; làm rõ việc cấp kinh phí chúc thọ người cao tuổi vào cuối năm; cần quan tâm xây dựng giải pháp cụ thể đến công tác bảo tồn, chỉnh trang các điểm di tích lịch sử trên địa bàn; tăng thêm Hội thẩm nhân dân với cán bộ hưu trí để tham gia trong khoá tới, góp phần nâng cao chất lượng hội thẩm đương chức… Ngoài ra, các đại biểu cũng tập trung thảo luận và cho ý kiến vào các Đề án như: Đề án nâng cao giá trị sản phẩm chè và các sản phẩm thế mạnh huyện Phú Lương giai đoạn 2021- 2025, Đề án tiếp tục phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội giai đoạn 2021- 2025, Đề án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di sản văn hoá giai đoạn 2021- 2025… Tại kỳ họp, đại diện các phòng, ban chuyên môn của UBND huyện đã phát biểu, làm rõ thêm các vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm. 
Sau hai ngày làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu. Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thông qua nhiều dự thảo Nghị quyết quan trọng đó là: Nghị quyết về việc thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội huyện năm 2020, nhiệm vụ công tác năm 2021; Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách năm 2021; Nghị quyết về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020; Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021- 2025; Nghị quyết về chương trình đầu tư phát triể kinh tế - xã hội giai đoạn 2021- 2025; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021; Nghị quyết về việc thông qua Đề án phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội giai đoạn 2021- 2025; Nghị quyết về thông qua Đề án nâng cao giá trị sản phẩm chè và các sản phẩm thế mạnh huyện Phú Lương giai đoạn 2021- 2025; Nghị quyết về việc thông qua Đề án tăng cường quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Phú Lương giai đoạn 2021- 2025; Nghị quyết về việc thông qua Đề án đầu tư tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử quốc gia Đền Đuổm giai đoạn 2021- 2025; Nghị quyết về việc thông qua Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di sản văn hoá giai đoạn 2021- 2025; Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2020- 2025; Nghị quyết về việc thông qua Chương trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021- 2025; Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp HĐND huyện theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐND, ngày 24/7/2020 của HĐND huyện; Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND từ đầu nhiệm kỳ đến kỳ họp thứ 10.
Đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua Nghị quyết trình tại kỳ họp
Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đề nghị: UBND huyện, các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết kỳ họp thứ 11 HĐND huyện đề ra. Đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện đồng thời thực hiện tốt các đợt giám sát có trọng tâm, trọng điểm và những vấn đề mà Nhân dân quan tâm và thông báo kết quả kỳ họp đến cử tri và Nhân dân thường xuyên, kịp thời. Phát huy thành tích đạt được, tăng cường đoàn kết, quyết tâm phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2021. 
  Phản ánh: Lan Anh, ảnh: Đức Tùng


Thống kê truy cập

Đang truy cập:3332

Tổng truy cập: 2168910

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Ban Biên tập Cổng TTĐT

  • Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
  • 0208 3 874 436
  • bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn