Cổng thông tin điện tử

Huyện Phú lương tỉnh Thái Nguyên

Thống nhất phương án lấy ý kiến và công khai quy hoạch sử dụng đất thời kỳ năm 2021-2030

24-02-2021 11:10

Ngày 23/2/2020, UBND huyện Phú Lương tổ chức Hội nghị thống nhất phương án lấy ý kiến và công khai quy hoạch sử dụng đất thời kỳ năm 2021-2030. Đồng chí Hoàng Duy Hưng, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị, cùng dự có lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.


Đồng chí Hoàng Duy Hưng, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị

Mục đích của Kế hoạch nhằm cụ thể hóa tiến độ, các bước triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu 2021; xác định nhu cầu sử dụng đất và đề xuất các dự án sử dụng đất thuộc danh mục chỉ tiêu sử dụng đất theo từng đơn vị hành chính; xác định nhu cầu sử dụng đất của địa phương trong quá trình lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và cấp xã. Việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 trên địa bàn huyện Phú Lương phải đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, tuân thủ về thời gian, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và trình phê duyệt theo quy định của Luật Đất đai, đảm bảo sự đồng bộ thống nhất với phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên khi được phê duyệt theo quy định. Các mốc thời gian thực hiện lập quy hoạch được chia theo từng bước công việc cụ thể; huyện Phú Lương sẽ hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch trình UBND Tỉnh Thái Nguyên trước ngày 5/3/2021. Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận về nội dung các bước triển khai thực hiện, một số khó khăn vướng mắc đề nghị huyện hỗ trợ, hướng dẫn để tổ chức thực hiện kế hoạch đạt kết quả cao. Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Hoàng Duy Hưng, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện đề nghị các xã, thị trấn trên cơ sở phương án lấy ý kiến và công khai quy hoạch sử dụng đất thời kỳ năm 2021-2030, sau hội nghị này công khai bản đồ chi tiết để cán bộ Nhân dân đóng góp ý kiến cho quy hoạch sử dụng đất thời kỳ năm 2021-2030. Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các đơn vị phải sát thực tế, có tính khả thi cao, qua đó góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các địa phương nói riêng và của huyện nói chung; đối với các phòng, ban có liên quan của UBND huyện cần tập trung chỉ đạo, triển khai, phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn để thực hiện đảm bảo yêu cầu quy hoạch chung của huyện. Thành viên Ban chỉ đạo huyện thường xuyên nắm bắt tiến độ thực hiện và hỗ trợ các địa phương trong quá trình triển khai, thực hiện để đảm bảo chất lượng công việc và thời gian đề ra.

Tin và ảnh: Đức Thuận Thống kê truy cập

Đang truy cập:3894

Tổng truy cập: 2847892

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Ban Biên tập Cổng TTĐT

  • Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
  • 0208 3 874 436
  • bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn