Cổng thông tin điện tử

Huyện Phú lương tỉnh Thái Nguyên

Thông tin chung:

                    Tên cơ quan: Huyện ủy Phú Lương
                    Địa chỉ: Thị trấn Đu- Phú Lương- Thái Nguyên
                    Số Điện thoại: 02083874296
                    Fax:
                    E-mail: vphuyenuyphuluong@thainguyen.gov.vn

Lãnh đạo Huyện ủy:

Bí thư Huyện ủy

Đồng chí: Bùi Thanh Hải

Năm sinh: 1977

Chức vụ:

- Tỉnh ủy viên

- Bí thư Huyện ủy

Điện thoại: 0913523757

E-mail: haibt@thainguyen.gov.vn

 

- Bí thư Huyện ủy là người đứng đầu, chịu trách nhiệm cao nhất trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy. Bí thư phụ trách chung, chủ trì công việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy theo Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về toàn diện các mặt công tác của Đảng bộ huyện.
- Chỉ đạo công tác Tổ chức, công tác kiểm tra, công tác Nội chính của Đảng bộ huyện.
- Giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện.
- Chỉ đạo hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện.
- Giữ mối liên hệ công tác với Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Đồng chí: Lê Văn Quý

Năm sinh: 1975           

Chức vụ:

               - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

               - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

Điện thoại: 0984089805

E-mail: quylv.phuluong@thainguyen.gov.vn

 

- Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và đồng chí Bí thư Huyện ủy về chỉ đạo công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện. Trực tiếp giải quyết những công việc do đồng chí Bí thư Huyện ủy ủy nhiệm; thay mặt đồng chí Bí thư khi Bí thư đi công tác vắng.

- Chỉ đạo hoạt động của các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.
- Giữ mối liên hệ công tác với các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Trường Chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh.
- Trực tiếp phụ trách chỉ đạo chi bộ Văn phòng Huyện ủy.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6260

Tổng truy cập: 1760960

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Ban Biên tập Cổng TTĐT

  • Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
  • 0208 3 874 436
  • bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn