Cổng thông tin điện tử

Huyện Phú lương tỉnh Thái Nguyên

Thông tin chung:

                    Tên cơ quan: Phòng Tài chính - Kế hoạch
                    Địa chỉ: Thị trấn Đu- Phú Lương- Thái Nguyên
                    Số Điện thoại: 02083874237
                    Fax:
                    E-mail: phongtckh.phuluong@thainguyen.gov.vn

Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch

Đồng chí: Hoàng Xuân Thủy

Năm sinh: 1985

Chức vụ:

- Huyện ủy viên

- Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch

Điện thoại: 0989163555

E-mail: thuyhx.phuluong@thainguyen.gov.vn

 

Chức năng nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về; Tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4828

Tổng truy cập: 1429609

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Ban Biên tập Cổng TTĐT

  • Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
  • 0208 3 874 436
  • bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn