Cổng thông tin điện tử

Huyện Phú lương tỉnh Thái Nguyên

Thông tin chung:

                    Tên cơ quan: Phòng Tài nguyên và Môi trường
                    Địa chỉ: Thị trấn Đu- Phú Lương- Thái Nguyên
                    Số Điện thoại: 02083874416
                    Fax:
                    E-mail: phongtnmt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

Đồng chí: Hà Phi Long

Năm sinh: 1977

Chức vụ:

- Huyện ủy viên

- Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường

Điện thoại: 0979874035

E-mail: longhp.phuluong@thainguyen.gov.vn

 

Chức năng nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; biển và hải đảo (đối với các huyện có biển, đảo).

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5000

Tổng truy cập: 1429799

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Ban Biên tập Cổng TTĐT

  • Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
  • 0208 3 874 436
  • bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn