Cổng thông tin điện tử

Huyện Phú lương tỉnh Thái Nguyên

Thông tin chung:

                    Tên cơ quan: Phòng Y tế
                    Địa chỉ: Thị trấn Đu- Phú Lương- Thái Nguyên
                    Số Điện thoại: 
                    Fax:
                    E-mail: phongyt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Trưởng phòng Y tế

Đồng chí: Nguyễn Quang Hưng

Năm sinh: 1980

Chức vụ:

- Trưởng Phòng Y tế

Điện thoại: 0989743726

E-mail: quanghungn.phuluong@thainguyen.gov.vn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4767

Tổng truy cập: 1429577

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Ban Biên tập Cổng TTĐT

  • Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
  • 0208 3 874 436
  • bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn