Ủy ban nhân dân huyện thực hiện việc rà soát, bổ sung điều chỉnh Quy hoạch  sử dụng đất huyện Phú Lương đến năm 2020

Ngày 01/8/2018, Ủy ban nhân dân huyện họp để thực hiện việc rà soát, bổ sung điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Lương đến năm 2020. Chủ trì đồng chí Hoàng Duy Hưng – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy- Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện; cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Cán bộ địa chính các xã, thị trấn. Đại diện đơn vị tư vấn Quy hoạch là Công ty cổ phần điện, tin học Việt Nam

Công bố và trao quyết định điều động, luân chuyển cán

Ngày 25/5/2018, tại xã Động Đạt , Thường trực Huyện ủy huyện Phú Lương đã tiến hành thủ tục công bố các Quyết định điều động, luân chuyển cán bộ và phân công cán bộ quản lý. Dự lễ công bố có đồng chí Nguyễn Thị Mai Nguyễn Thị Mai - Ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Mông Chí Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy và cán bộ, đảng viên, công chức UBND xã, bí thư các chi bộ trong toàn đảng bộ xã Động Đạt.

Phú Lương tổ chức đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện  với công chức, viên chức, lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc huyện năm 2018

Ngày 25/6/2018, Huyện Phú Lương đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân với công chức, viên chức, lao động tại các cơ quan, đơn vị trong huyện Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Mai – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Ma Văn Rục- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Đồng chí Phạm Bình Công – Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Giải quyết gần 20.000 hồ sơ, thủ tục hành chính

Trong 6 tháng đầu năm 2018 đến nay, Bộ phận 1 cửa của 15 xã thị trấn trên địa bàn huyện Phú Lương đã tiếp nhận và giải quyết gần 20.000 hồ sơ, thủ tục hành chính. Bước đầu đã rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục hành chính, tạo sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đến giao dịch.

Huyện Phú Lương làm việc với lãnh đạo Hợp tác xã vận tải và công nghiệp Chiến Công để đôn đốc triển khai dự án trên địa bàn

Ngày 20/6/2018, Huyện Phú Lương làm việc với lãnh đạo Hợp tác xã vận tải và công nghiệp Chiến Công để đôn đốc triển khai dự án trên địa bàn. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Mai, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Phạm Bình Công- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; cùng các đồng chí trong Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; Lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của huyện; Đại diện lãnh đạo Hợp tác xã vận tải và công nghiệp Chiến Công có ông Đinh Huy Chiến- Chủ tịch Hội đồng quản trị, tổng giám đốc; Các đồng chí trong Ban giám đốc và các phòng chức năng của Hợp tác xã vận tải và công nghiệp Chiến Công .

Góp ý dự thảo báo cáo kết quả giám sát công tác cấp, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày 25/5/2018, HĐND huyện đã tổ chức hội nghị góp ý dự thảo báo cáo kết quả giám sát công tác cấp, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với UBND huyện. Dự có đồng chí Nguyễn Thị Mai, Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thu Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị, đồng chí Phạm Bình Công, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo UBND, thường trực HĐND huyện, đại diện lãnh đạo UBND và cán bộ địa chính 15 xã, thị trấn.

Hội nghị cho ý kiến đối với đề xuất của Công ty cổ phần xử lý rác thải và năng lượng EU về vị trí nghiên cứu, thực hiện Dự án Nhà máy tái tạo năng lượng điện qua xử lý rác thải trên địa bàn huyện Phú Lương

Ngày 17/5/2018, Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương Hội nghị cho ý kiến đối với đề xuất của Công ty cổ phần xử lý rác thải và năng lượng EU về vị trí nghiên cứu, thực hiện Dự án Nhà máy tái tạo năng lượng qua xử lý rác thải điện trên địa bàn huyện Phú Lương. Chủ trì hội nghị đồng chí Phạm Bình Công- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Đồng chí Lê Văn Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Hoàng Duy Hưng- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện; đồng chí Nguyễn Thúy Hằng- Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cùng các đồng chí Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, Lãnh đạo, chuyên viên của phòng chuyên môn: Tài nguyên- Môi trường; Tài chính- Kế hoạch; Kinh tế- Hạ tầng; Văn phòng HĐND và UBND huyện; Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã: Vô Tranh, Tức Tranh, Yên Ninh.

Huyện Phú Lương chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở

Trong quá trình xây dựng Đảng, công tác cán bộ là một trong những công tác chiếm vị trí quan trọng hàng đầu, có vai trò quyết định thành công tới toàn bộ công tác xây dựng lực lượng cách mạng của Đảng. Thời gian qua, Ban Tổ chức Huyện ủy Phú Lương với chức năng tham mưu đã cụ thể hóa các văn bản cấp trên, tham mưu cho Huyện ủy các quy chế, quy định, quy trình và hướng dẫn về công tác cán bộ, từng bước khắc phục được một số hạn chế, bất cập. Công tác cán bộ đã bám sát nhiệm vụ chính trị, nội dung, phương pháp, cách làm có nhiều đổi mới, mở rộng dân chủ công khai từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ.

Huyện Phú Lương triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng  cải cách hành chính năm 2018

Cho đến nay huyện Phú Lương đã đưa 234 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã niêm yết 100% các TTHC thuộc thẩm quyền, thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, tuy nhiên Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 của huyện đạt thấp do một số nguyên nhân chủ quan và khách quan. Để nâng cao chỉ số, CCHC năm 2018, huyện Phú Lương đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện nhằm nâng cao chỉ số CCHC năm 2018

Đôn đốc hoàn thiện đưa vào sử dụng 3 trạm y tế

Hiện nay, phòng chức năng của Sở y tế Thái Nguyên đang đôn đốc nhà thầu hoàn thiện các hạng mục chưa đáp ứng yêu cầu sau kiểm tra để nghiệm thu đưa vào sử dụng 3 trạm y tế cấp xã của huyện Phú Lương vào cuối tháng 5 năm 2018.

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao