KHO BẠC NHÀ NƯỚC PHÚ LƯƠNG TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN KBNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ LƯƠNG

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/08/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước; Thực hiện Công văn số 4225/UBND-KSTT ngày 19/10/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai Dịch vụ công trực tuyến (DVC-TT) KBNN; Thực hiện Chỉđạo của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước (KBNN) và KBNN Thái Nguyên; KBNN Phú Lương đã tập trung nguồn lực, hoàn thành công tác chuẩn bị và dự kiến triển khai (DVC-TT) KBNN tại các đơn vị sử dụng ngân sách (ĐVSDNS) trên địa bàn huyện Phú Lương trong thời gian tới.

Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên giám sát công tác cải cách hành chính tại huyện Phú Lương

Ngày 11/10/2018, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên giám sát công tác cải cách hành chính tại huyện Phú Lương. Chủ trì đoàn có đồng chí: Mai Thúy Nga - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; Đại diện một số sở, ngành của tỉnh. Làm việc với đoàn giám sát có Phạm Bình Công- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Đồng chí Mã Minh Hải- Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Đồng chí Hoàng Duy Hưng- Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo một số phòng, ban, ngành của huyện..

Ủy ban Kiểm tra Huyện Phú Lương làm tốt chức năng tham mưu công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Công tác kiểm tra, giám sát luôn đồng hành và tồn tại với mọi hoạt động của Đảng. Ngay từ khi thành lập Đảng, công tác kiểm tra do cấp uỷ trực tiếp lãnh đạo và chỉ đạo. Trước yêu cầu của nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, ngày 16/10/1948 tại Chiến khu Việt Bắc (thôn Phụng Hiền, xã Điềm Mặc, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên) Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Quyết Nghị số 29-QN/TW về thành lập Ban kiểm tra Trung ương; Quyết nghị ghi: “Đảng ta hiện đang lãnh đạo kháng chiến và kiến quốc của dân tộc, phong trào mỗi ngày một tiến, nên công việc của Đảng mỗi ngày một phức tạp. Mỗi việc của Đảng cần phải thấu suốt từ trên xuống dưới, chính sách của Đảng phải được thi hành đầy đủ. Vì vậy, Trung ương quyết định thành lập Ban kiểm tra đi xuống các khu xem xét chủ trương của Đảng có sát, đúng không, đồng thời xem xét sự thi hành kỷ luật trong Đảng để thu thập kinh nghiệm giúp Trung ương bổ khuyết chính sách của Đảng”.

Huyện Phú Lương tăng cường thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Để nâng cao chỉ số cải cách hành chính, năm 2018 Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương đã chỉ đạo thực hiện giải quyết các Thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp huyện đối với 100% các lĩnh vực và các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền với tổng số 230 Thủ tục hành chính, trong đó thực hiện liên thông 20 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lao động TBXH, 01 thủ tục thuộc lĩnh vực Giáo dục; 209 Thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa. Kết quả giải quyết các Thủ tục hành chính trong Qúy III năm 2018 bộ phận Một cửa của huyện đã tiếp nhận 1606 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 1563 hồ sơ, đang giải quyết 43 hồ sơ, trả lại bổ sung 4 hồ sơ. Bộ phận Một cửa liên thông tiếp nhận 155 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 131 hồ sơ, đang giải quyết 24 hồ sơ, trả lại bổ sung 0 hồ sơ. Bộ phận Một cửa của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong Qúy III năm 2018 đã tiếp nhận 17912 hồ sơ, đã giải quyết 17748 hồ sơ, Hồ sơ trả đúng hạn và trước hạn 17748 hồ sơ, không có Hồ sơ tồn đọng

Khai mạc lớp đào tạo, bồi dưỡng công nghệ thông tin năm 2018 cho cán bộ, công chức cấp xã của huyện Phú Lương

Ngày 17/9/2018, Tại huyện Phú Lương, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức khai mạc lớp đào tạo, bồi dưỡng công nghệ thông tin năm 2018 cho cán bộ, công chức cấp xã của huyện Phú Lương. Đến dự có đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Nguyễn Thúy Hằng- Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; Lãnh đạo Phòng văn hóa và Thông tin; cùng 61 học viên là lãnh đạo, cán bộ, công chức của 15 xã, thị trấn trong toàn huyện.

Triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015  đối với các phòng chuyên môn thuộc huyện

Ngày 15/8/2018, Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương đã phối hợp với Công ty TNHH tư vấn và phát triển doanh nghiệp Á Châu tổ chức hội nghị Triển khai nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng ISO đối với các phòng chuyên môn thuộc huyện Phú Lương năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thúy Hằng- Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH tư vấn và phát triển doanh nghiệp Á Châu; Cùng lãnh đạo, cán bộ làm công tác quản lý ISO của 13 phòng chuyên môn thuộc UBND huyện.

Kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Ngày 7/8/2018, đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại UBND huyện Phú Lương; xã Cổ Lũng, và thị trấn Giang Tiên.

Ủy ban nhân dân huyện thực hiện việc rà soát, bổ sung điều chỉnh Quy hoạch  sử dụng đất huyện Phú Lương đến năm 2020

Ngày 01/8/2018, Ủy ban nhân dân huyện họp để thực hiện việc rà soát, bổ sung điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Lương đến năm 2020. Chủ trì đồng chí Hoàng Duy Hưng – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy- Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện; cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Cán bộ địa chính các xã, thị trấn. Đại diện đơn vị tư vấn Quy hoạch là Công ty cổ phần điện, tin học Việt Nam

Công bố và trao quyết định điều động, luân chuyển cán

Ngày 25/5/2018, tại xã Động Đạt , Thường trực Huyện ủy huyện Phú Lương đã tiến hành thủ tục công bố các Quyết định điều động, luân chuyển cán bộ và phân công cán bộ quản lý. Dự lễ công bố có đồng chí Nguyễn Thị Mai Nguyễn Thị Mai - Ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Mông Chí Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy và cán bộ, đảng viên, công chức UBND xã, bí thư các chi bộ trong toàn đảng bộ xã Động Đạt.

Phú Lương tổ chức đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện  với công chức, viên chức, lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc huyện năm 2018

Ngày 25/6/2018, Huyện Phú Lương đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân với công chức, viên chức, lao động tại các cơ quan, đơn vị trong huyện Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Mai – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Ma Văn Rục- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Đồng chí Phạm Bình Công – Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao