Cổng thông tin điện tử

Huyện Phú lương tỉnh Thái Nguyên

Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Phú Lương năm 2020

01-01-2020 23:25

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

huyện Phú Lương năm 2020

Căn cứ Luật tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 323/QĐ - UBND, ngày 13/2/2019 của UBND huyện Phú Lương về việc ban hành Quy chế tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Phú Lương;

Chủ tịch UBND huyện Phú Lương thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2020, cụ thể như sau:

1. Thời gian tiếp

Giờ hành chính của ngày 10 và ngày 25 hàng tháng (Nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, tết thì bố trí tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo).

Ngoài ra, tùy tính chất công việc cụ thể, Chủ tịch UBND huyện quyết định tiếp công dân đột xuất để giải quyết những khó khăn, vướng mắc của công dân.

2. Địa điểm tiếp: Trụ sở tiếp công dân huyện Phú Lương.

3. Thành phần tiếp

Chủ tịch UBND huyện, Ban tiếp công dân huyện, cán bộ các cơ quan trực tiếp công dân được phân công theo Quy chế; Ngoài ra thành phần có lãnh đạo, cán bộ các phòng chuyên môn thuộc huyện và lãnh đạo các địa phương có công dân theo yêu cầu của Chủ tịch UBND huyện.

* Trường hợp Chủ tịch UBND huyện trùng lịch công tác sẽ ủy quyền cho Phó chủ tịch huyện phụ trách theo lĩnh vực chuyên môn được phân công thực hiện tiếp công dân. Các Phó chủ tịch UBND huyện chủ động tổ chức tiếp công dân để giải quyết công việc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực thi nhiệm vụ.

4. Lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Chủ tịch UBND huyện

STT

Thời gian

Thành phần

Ghi chú

1

Tháng 1:

+ Thứ 6, ngày 10/01/2020

+ Thứ 5, ngày 30/01/2020

- Chủ tịch UBND huyện;

- Ban tiếp công dân huyện;

- Cán bộ các cơ quan trực TCD theo quy chế;

- Lãnh đạo, cán bộ phòng chuyên môn.

 

2

Tháng 2:

+ Thứ 2, ngày 10/02/2020

+ Thứ 3, ngày 25/02/2020

- Chủ tịch UBND huyện;

- Ban tiếp công dân huyện;

- Cán bộ các cơ quan trực TCD theo quy chế;

- Lãnh đạo, cán bộ phòng chuyên môn.

 

3

Tháng 3:

+ Thứ 3, ngày 10/3/2020

+ Thứ 4, ngày 25/3/2020

- Chủ tịch UBND huyện;

- Ban tiếp công dân huyện;

- Cán bộ các cơ quan trực TCD theo quy chế;

- Lãnh đạo, cán bộ phòng chuyên môn.

 

4

Tháng 4:

+ Thứ 6, ngày 10/4/2020

+ Thứ 2, ngày 27/4/2020

- Chủ tịch UBND huyện;

- Ban tiếp công dân huyện;

- Cán bộ các cơ quan trực TCD theo quy chế;

- Lãnh đạo, cán bộ phòng chuyên môn.

 

5

Tháng 5:

+ Thứ 2, ngày 11/5/2020

+ Thứ 2, ngày 25/5/2020

- Chủ tịch UBND huyện;

- Ban tiếp công dân huyện;

- Cán bộ các cơ quan trực TCD theo quy chế;

- Lãnh đạo, cán bộ phòng chuyên môn.

 

STT

Thời gian

Thành phần

Ghi chú

6

Tháng 6:

+ Thứ 4, ngày 10/6/2020

+ Thứ 5, ngày 25/6/2020

- Chủ tịch UBND huyện;

- Ban tiếp công dân huyện;

- Cán bộ các cơ quan trực TCD theo quy chế;

- Lãnh đạo, cán bộ phòng chuyên môn.

 

7

Tháng 7:

+ Thứ 6, ngày 10/7/2020

+ Thứ 2, ngày 27/7/2020

- Chủ tịch UBND huyện;

- Ban tiếp công dân huyện;

- Cán bộ các cơ quan trực TCD theo quy chế;

- Lãnh đạo, cán bộ phòng chuyên môn.

 

8

Tháng 8:

+ Thứ 2, ngày 10/8/2020

+ Thứ 3, ngày 25/8/2020

- Chủ tịch UBND huyện;

- Ban tiếp công dân huyện;

- Cán bộ các cơ quan trực TCD theo quy chế;

- Lãnh đạo, cán bộ phòng chuyên môn.

 

9

Tháng 9:

+ Thứ 5, ngày 10/9/2020

+ Thứ 6, ngày 25/9/2020

- Chủ tịch UBND huyện;

- Ban tiếp công dân huyện;

- Cán bộ các cơ quan trực TCD theo quy chế;

- Lãnh đạo, cán bộ phòng chuyên môn.

 

10

Tháng 10:

+ Thứ 2, ngày 12/10/2020

+ Thứ 2, ngày 26/10/2020

- Chủ tịch UBND huyện;

- Ban tiếp công dân huyện;

- Cán bộ các cơ quan trực TCD theo quy chế;

- Lãnh đạo, cán bộ phòng chuyên môn.

 

STT

Thời gian

Thành phần

Ghi chú

11

Tháng 11:

+ Thứ 3, ngày 10/11/2020

+ Thứ 4, ngày 25/11/2020

- Chủ tịch UBND huyện;

- Ban tiếp công dân huyện;

- Cán bộ các cơ quan trực TCD theo quy chế;

- Lãnh đạo, cán bộ phòng chuyên môn.

 

12

Tháng 12:

+ Thứ 5, ngày 10/12/2020

+ Thứ 6, ngày 25/12/2020

- Chủ tịch UBND huyện;

- Ban tiếp công dân huyện;

- Cán bộ các cơ quan trực TCD theo quy chế;

- Lãnh đạo, cán bộ phòng chuyên môn.

 

Trên đây là lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện Phú Lương năm 2020./.Thống kê truy cập

Đang truy cập:3281

Tổng truy cập: 2100190

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Ban Biên tập Cổng TTĐT

  • Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
  • 0208 3 874 436
  • bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn