Cổng thông tin điện tử

Huyện Phú lương tỉnh Thái Nguyên

Kiểm tra Cải cách hành chính tại Thị trấn Đu

13-08-2020 16:06

Ngày 12/08, Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Văn Hiển-Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên làm trưởng Đoàn đã có buổi kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 tại Thị trấn Đu. Tiếp và làm việc với Đoàn về phía huyện Phú Lương có đồng chí Nguyễn Thúy Hằng-Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo một số phòng, ban của huyện, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân và cán bộ công chức Thị trấn Đu. 

Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính của tỉnh làm việc tại Thị trấn Đu


Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính của tỉnh kiểm tra tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Vô Tranh

Tại buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã kiểm tra việc triển khai và kết quả thực hiện công tác CCHC, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như: Công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính; Tình hình triển khai các nhiệm vụ, nội dung của chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh; Triển khai thực hiện văn hóa công vụ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính...Qua kiểm tra cho thấy, Ủy ban Nhân dân Thị trấn Đu đã ban hành và triển khai thực hiện các nội dung về CCHC. Việc ban hành văn bản theo đúng trình tự, thẩm quyền, đúng luật. Thực hiện công khai minh bạch các thủ tục hành chính theo đúng quy định. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thị trấn đã niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với tổng số 171 bộ thủ tục hành chính. Đồng thời phân công rõ trách nhiệm cho từng cán bộ công chức trực tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Việc bố trí phân công, sử dụng cán bộ công chức được Ủy ban Nhân dân thị trấn dựa trên yêu cầu công việc, bố trí đúng năng lực, tiêu chuẩn, chức danh, trình độ chuyên môn, đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác được giao. Các quy định về công khai, dân chủ ở địa phương như công khai danh sách hộ nghèo, thu chi ngân sách cũng được thị trấn thực hiện đúng quy định. Việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc, thực thi công vụ, thực hiện quy tắc ứng xử, văn hóa công sở của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đúng quy định...Bên cạnh những kết quả đạt được, các thành viên trong đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra những hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính tại Thị trấn Đu như: Diện tích phòng làm việc tại bộ phận một cửa còn chật, hẹp; chưa niêm yết hồ sơ mẫu thủ tục hành chính theo quy định; một số hồ sơ thủ tục chưa đảm bảo đúng thủ tục pháp lý còn thiếu chữ ký, ngày, tháng, năm trong biên bản; cần bổ sung thông tin về lãnh đạo, điều kiện tự nhiên của thị trấn trên trang thông tin điện tử địa phương...Đồng chí trưởng đoàn kiểm tra đã đề nghị Ủy ban Nhân dân thị trấn tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn kiểm tra. Đồng thời yêu cầu địa phương tiếp tục quan tâm đến công tác CCHC, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu quả, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, niêm yết, công khai minh bạch các thủ tục hành chính, công tác thu chi tại địa phương đúng quy định; xây dựng môi trường thân thiện giữa chính quyền với nhân dân, tích cực giải quyết vướng mắc cho người dân, giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân đúng quy định của pháp luật, lấy CCHC làm khâu then chốt, giảm phiền hà, chống quan liêu, cửa quyền, nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước. Buổi chiều cùng ngày Đoàn kiểm tra của tỉnh đã kiểm tra công tác này tại xã Vô Tranh. 

Tin, ảnh: Phương Hảo-Thanh Tuấn
 Thống kê truy cập

Đang truy cập:3281

Tổng truy cập: 2112152

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Ban Biên tập Cổng TTĐT

  • Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
  • 0208 3 874 436
  • bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn