Cổng thông tin điện tử

Huyện Phú lương tỉnh Thái Nguyên

Kiểm tra thực hiện cải cách hành chính năm 2020

08-08-2020 16:11

 

Từ ngày Ngày 6 đến ngày 7/8, Đoàn kiểm tra của UBND huyện Phú Lương đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 4 xã Vô Tranh, Phú Đô, Tức Tranh và xã Phấn Mễ.

Cán bộ văn phòng 1 cửa xã Phú Đô hướng dẫn người dân thực hiện các giao dịch tại bộ phận 1 cửa

Tại đây, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra các nội dung như: Sau 2 ngày tiến hành kiểm tra tại 4 xã Vô Tranh, Phú Đô, Tức Tranh và xã Phấn Mễ đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra các nội dung như: thực hiện nhiệm vụ CCHC, các văn bản chỉ đạo CCHC, phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo và cán bộ công chức phân công trực 1 cửa. Qua kiểm tra cho thấy, các xã đã quan tâm đến công tác CCHC, thể hiện bằng việc bố trí được phòng làm việc riêng cho bộ phận “một cửa”. Hầu hết các xã đều công khai 161 thủ tục hành chính  và được giải quyết tại bộ phận “một cửa”, đúng thời gian quy định. Công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt việc đơn giản hóa thủ tục được chú trọng, đội ngũ công chức làm việc tại bộ phận “một cửa” nhiệt tình, cơ bản chuẩn hóa về trình độ. Đặc biệt trong lĩnh vực tư pháp hộ tịch, số lượng hồ sơ đã giải quyết đạt trên 10.000 hồ sơ, cán bộ công chức của 4 xã đã cập nhật thường xuyên trên hệ thống phần mềm một cửa. Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra, các xã đã kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính thời gian qua nhất là thay đổi các thủ tục hành chính, đồng thời đề xuất, kiến nghị một số vấn đề đối với UBND huyện tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị cho bộ phận 1 cửa các xã. Qua kiểm tra, đã góp phần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, kịp thời chấn chỉnh những mặt hạn chế để sửa đổi, bổ sung, từng bước hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực ở bộ phận 1 cửa các xã./. 

Tin và ảnh: Đức ThuậnThống kê truy cập

Đang truy cập:3364

Tổng truy cập: 2112751

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Ban Biên tập Cổng TTĐT

  • Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
  • 0208 3 874 436
  • bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn