Cổng thông tin điện tử

Huyện Phú lương tỉnh Thái Nguyên

Tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên

27-11-2020 15:16

Ngày 25/11/2020, Ban chỉ huy quân sự huyện đã tổ chức tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2020. Tham dự lớp tập huấn có lãnh đạo các phòng ban, đơn vị, Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng các xã, thị trấn.


Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

Trong thời gian 1 ngày, các học viên được quán triệt một số chuyên đề về: Nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ năm 2019; Nghị định số 72 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đồi với Dân quân tự vệ; Nghị định số 02 của Chính phủ quy định về hoạt động phối hợp của dân quân tự vệ; nội dung cơ bản của Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019; các Nghị định của chính phủ về danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị, việc đăng ký quản lý trang bị; về sĩ quan dự bị Quân đội Nhân dân Việt Nam; chế độ chính sách trong xây dựng, huy động Lực lượng dự bị động viên; quy định cơ sở huấn luyện dự bị động viên…Thông qua hội nghị, giúp các cơ quan, đơn vị nắm vững các nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 và các quy định có liên quan; kịp thời phát hiện những vấn đề vướng mắc, bất cập trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Qua đó làm cơ sở để phối hợp, triển khai thực hiện, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh trên địa bàn toàn huyện./.

Nhâm MaiThống kê truy cập

Đang truy cập:3406

Tổng truy cập: 2168882

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Ban Biên tập Cổng TTĐT

  • Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
  • 0208 3 874 436
  • bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn