Cổng thông tin điện tử

Huyện Phú lương tỉnh Thái Nguyên

Tiếp công dân 7 tháng giảm so với cùng kỳ năm 2019

20-08-2020 07:35

Theo số liệu tổng hợp báo cáo Ban tiếp công dân huyện Phú Lương tính đến tháng 7 năm 2020, số lượng công dân tiếp tại trụ sở Tiếp công dân của huyện để giải quyết vụ việc giảm so với cùng kỳ năm 2019. 
7 tháng đầu năm lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương đã tiếp tổng số hơn 60 công dân, giảm gần 30 lượt công dân so với cùng kỳ năm 2019. 
Đồng chí Hoàng Duy Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện tiếp công dân
Nội dung công dân đề nghị giải quyết chiếm chủ yếu liên quan đến vấn đề đất đai, giải phóng mặt bằng; tiếp đến là vấn đề liên quan đến chế độ chính sách, lĩnh vực hành chính và các vụ việc có nội dung khác. Bộ phận tiếp công dân huyện đã tiếp nhận 116 đơn, gồm hơn 85% đơn nhận mới trong kỳ, hơn 14 đơn chuyển từ kỳ trước sang. Qua xem xét, Bộ phận tiếp công dân huyện đã tham mưu cho lãnh đạo huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp phân loại, xác minh, giải quyết các đơn thuộc thẩm quyền theo quy định. 
Đối với cấp xã trong 7 tháng cũng đã tiếp trên 100 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai./.
Tin và ảnh : Văn Hùng,  Đức Tùng


Thống kê truy cập

Đang truy cập:3185

Tổng truy cập: 2112314

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Ban Biên tập Cổng TTĐT

  • Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
  • 0208 3 874 436
  • bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn