Cổng thông tin điện tử

Huyện Phú lương tỉnh Thái Nguyên

Tổng hợp nhu cầu vốn và cam kết giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và 2022

14-09-2021 15:01

 

Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, những vấn đề liên quan đến nhu cầu vốn đầu tư công quý IV/2021 và năm 2022 được các đại biểu thảo luận và làm rõ. Theo đó, hiện nay, một số văn bản pháp lý của Trung ương chưa được phê duyệt, như: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định của Luật Đầu tư công; quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn Chương trình; chưa giao kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 05 năm… Do đó, việc đăng ký nhu cầu vốn và cam kết giải ngân vốn đầu tư công ngân sách trung ương năm 2021 (quý IV) để hỗ trợ thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh là không đảm bảo về thời gian để thực hiện các quy trình, thủ tục thẩm định, trình, giao kế hoạch, công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư nên sẽ không có khả năng giải ngân hết năm kế hoạch.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Dân tộc tỉnh nghiên cứu, tham mưu xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2021 của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh Thái Nguyên có nhu cầu vốn đầu tư công năm 2021 và Thái Nguyên sẵn sàng thực hiện khi có đủ văn bản hướng dẫn. Đồng thời, tiếp tục đăng ký nhu cầu vốn đầu tư công năm 2022 theo kế hoạch của tỉnh Thái Nguyên với kinh phí trên 363 tỷ đồng./.

Trần Huyền
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5217

Tổng truy cập: 5246516

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Ban Biên tập Cổng TTĐT

  • Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
  • 0208 3 874 436
  • bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn