Cổng thông tin điện tử

Huyện Phú lương tỉnh Thái Nguyên

Góp ý kiến vào dự thảo “Đề án tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Phú Lương, giai đoạn 2021 - 2025”

18-11-2020 10:58

Ngày 17/11/2020, UBND huyện Phú Lương tổ chức Hội nghị góp ý kiến vào dự thảo “Đề án tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Phú Lương, giai đoạn 2021 - 2025”.  Đồng chí Hoàng Duy Hưng, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện dự và chủ trì hội nghị.Cùng dự có các sở ngành liên quan, các Ban HĐND huyện, các phòng, ban của huyện.


Đồng chí Hoàng Duy Hưng, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị

Nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước và huy động nguồn lực cho bảo vệ môi trường, từ năm 2016, huyện Phú Lương đã xây dựng Đề án“Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Phú Lương, giai đoạn 2017-2020”. Đến nay, sau thời gian tích cực triển khai thực hiện, nhiều mục tiêu chủ yếu đã đạt và vượt so với kế hoạch đề ra như: 97,16% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; 100% vỏ bao bì chứa hóa chất bảo vệ thực vật tại các làng nghề trồng và chế biến chè được thu gom và xử lý; 100% các làng nghề được xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản hoặc phương án bảo vệ môi trường; 100% các dự án đầu tư mới trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và các dự án sản xuất kinh doanh thực hiện đầy đủ các thủ tục về môi trường theo quy định; 80% các cơ sở kinh doanh được xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản…Để tiếp nối những kết quả đạt được trong giai đoạn trước và đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trong giai đoạn mới, huyện Phú Lương tiến hành xây dựng Đề án “Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Phú Lương, giai đoạn 2021-2025” và đề ra các mục tiêu chủ yếu như: duy trì 100% vỏ bao bì chứa hóa chất bảo vệ thực vật tại các làng nghề trồng và chế biến chè được thu gom, xử lý theo quy định; phấn đấu 90% rác thải sinh hoạt trong toàn huyện được thu gom và xử lý hợp vệ sinh; 100% người dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh…
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã đóng góp một số ý kiến như: Cần đánh giá thêm về ô nhiễm nguồn nước; nâng cao công tác tuyên truyền người dân xử lý, phân loại rác thải tại nguồn....  Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Hưng, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đề nghị Phòng Tài Nguyên và Môi trường, Ban quản lý Môi trường và Đô thị, các cơ quan tham mưu tiếp thu ý kiến đóng góp của các sở ngành có liên quan, các đại biểu dự hội nghị, để hoàn thiện Đề án theo kế hoạch và tiến độ đề ra.

                                                                                             Tin ảnh: Thanh TuấnThống kê truy cập

Đang truy cập:6434

Tổng truy cập: 1761069

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Ban Biên tập Cổng TTĐT

  • Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
  • 0208 3 874 436
  • bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn