Huyện Phú Lương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 29/6/2018, Tại điểm cầu trực tuyến Huyện ủy Phú Lương đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Mai, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Đồng chí Ma Văn Rục- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đồng chí Phạm Bình Công, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng, phó các Ban xây dựng đảng huyện, Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc huyện; Báo cáo viên cấp huyện; Bí thư, phó Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc huyện; Các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Trưởng các đoàn thể các xã, thị trấn; Các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Huyện Phú Lương tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Ngày 28/6/2018, Huyện ủy Phú Lương đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có đại diện các Ban xây dựng Đảng tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Nguyễn Thị Mai, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Đồng chí Phạm Bình Công, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Lãnh đạo các Ban xây dựng đảng huyện, Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc huyện; Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện lần thứ 9 khóa XVII, nhiệm kỳ 2014-2019

Ngày 27/6/2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã tổ chức Hội nghị lần thứ 9 khóa XVII, nhiệm kỳ 2014-2019. Dự hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Linh- Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên; Đồng chí Ma Văn Rục- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng huyện; Các đồng chí trong Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2014-2019.

Hội nghị Báo cáo viên cộng tác viên dư luận xã hội tháng 6 năm 2018

Ngày 27/6/2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Phú Lương đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cộng tác viên dư luận xã hội tháng 5 năm 2018. Dự hội, chủ trì hội nghị có đồng chí Doãn Thanh Nhân- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy; lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện; cộng tác viên dư luận xã hội huyện; các đồng chí lãnh đạo đảng bộ xã thị trấn và đảng bộ trực thuộc.

Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương giám sát Ủy  ban nhân dân huyện về kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện.

Ngày 26/6/2018, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả giám sát Ủy ban nhân dân huyện về kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện. Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Nguyễn Thúy Hằng- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; cùng các đồng chí trong Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy; Lãnh đạo các ban Hội đồng nhân dân huyện; Trưởng các tổ Hội đồng nhân dân huyện; Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện. Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện.

Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIII và kỳ họp thứ 6

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIII và Kỳ họp thứ 6 HĐND Huyện Phú Lương, ngày 15/6, Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh và huyện Phú Lương do đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Tức Tranh huyện Phú Lương. Dự có đc Phạm Bình Công Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đại biểu HĐND huyện bầu tại xã Tức Tranh.

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri tại xã Yên Ninh

Ngày 15/6/2018, Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh và huyện do đồng chí Nguyễn Đức Lực, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh và kỳ họp thứ 6 HĐND huyện tại xã Yên Ninh. Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Mã Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã Yên Ninh cùng đông đảo cử tri trên địa bàn.

Phú Lương tập huấn công tác quản lý nhà nước hoạt động tín ngưỡng tại các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện năm 2018

Ngày 14/6/2018, Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương tổ chức tập huấn công tác quản lý nhà nước hoạt động tín ngưỡng tại các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện năm 2018. Dự chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thúy Hằng- Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy; Lãnh đạo, cán bộ phụ trách chuyên môn Phòng Nội vụ, phòng VHTT; Lãnh đạo Trung tâm VHTT, Đài TTTH huyện, Ban quản lý đền trình, đền Đuổm. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Cán bộ làm công tác văn hóa xã, thị trấn; Trưởng ban các di tích lịch sử danh thắng trên địa bàn huyện phân cấp cho cấp xã quản lý

Huyện Phú Lương tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 12/6/2018, Huyện Phú Lương đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016-2021 Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Mai, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; Thường trực Ủy ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam huyện; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc huyện; Ban giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông dân tộc nội trú, trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện.

Huyện Phú Lương phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, Chi hội Tán trợ Chữ Thập Đỏ Tình Người – Hội Chữ Thâp Đỏ TP. Hà Nội tổ chức Chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và phát động hỗ trợ xây dựng nông thôn mới năm 2018, tại xã Hợp Thành, huyện Phú Lương

Cách đây 66 năm về trước, tại xóm Khuân Lân, xã Hợp Thành, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra Đại hội cán bộ gương mẫu và chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ Nhất. Tự hào là mảnh đất gắn liền với lịch sử ra đời Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng phong trào thi đua ái quốc năm 2018. Ngày 10/6/2018 Huyện Phú Lương phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, Chi hội Tán trợ Chữ Thập Đỏ Tình Người – Hội Chữ Thập Đỏ TP. Hà Nội tổ chức Chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và phát động hỗ trợ xây dựng nông thôn mới năm 2018, tại xã Hợp Thành, huyện Phú Lương

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao