Hội đồng nhân dân huyện họp thống nhất nội dung tổ chức kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 06/6/2018, Hội đồng nhân dân huyện đã họp họp thống nhất nội dung tổ chức kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Mai- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Phạm Bình Công- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. đồng chí Lê Văn Quý- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; Các đồng chí Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; Lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện; Lãnh đạo một số phòng, ban, chuyên môn Ủy ban nhân dân huyện. Đại diện các Tổ Hội đồng nhân dân huyện.

Ủy ban nhân dân huyện họp đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 6 năm 2018

Ngày 05/6/2018, Ủy ban nhân dân huyện họp đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 6 năm 2018. Chủ trì hội nghị đồng chí Phạm Bình Công- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Cùng dự có Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; Thường trực Hội đồng nhân dân và Lãnh đạo 02 Ban của Hội đồng nhân dân huyện; Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy; Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

Hội nghị Báo cáo viên cộng tác viên dư luận xã hội tháng 5 năm 2018

Ngày 25/5/2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Phú Lương đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cộng tác viên dư luận xã hội tháng 5 năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Ma Văn Rục- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Doãn Thanh Nhân- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy; lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện; cộng tác viên dư luận xã hội huyện; các đồng chí lãnh đạo đảng bộ xã thị trấn và đảng bộ trực thuộc.

Đảng bộ huyện Phú Lương đã tổ chức kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị

Ngày 17/5/2018, Đảng bộ huyện Phú Lương đã tổ chức kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018. Tới dự có các đồng chí Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng tỉnh; Đại biểu huyện Phú Lương có đồng chí Nguyễn Thị Mai, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Đồng chí Ma văn Rục, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đồng chí Phạm Bình Công, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; Ủy viên Ban chấp hành Đảng hộ huyện; Các Ban xây dựng đảng huyện, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc huyện; Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi đảng bộ trực thuộc huyện; Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018.

Hội nghị Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Phú Lương

Ngày 15/5/2018, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Phú Lương đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Mai- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Trưởng Ban chỉ đạo huyện; đồng chí Phạm Bình Công- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, Các đồng chí trong tổ giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện.

Họp BTV Huyện ủy Thường kỳ tháng 5 năm 2018

Sáng 9/5/2018 BTV Huyện ủy Phú Lương tổ chức kỳ họp thường kỳ tháng 5 đánh giá kết quả công tác tháng 4 triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018. Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Mai - UVBCH Đảng bộ tỉnh - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, cùng dự có đồng chí Ma Văn Rục - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Phạm Bình Công - Phó bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy.

Ủy ban nhân dân huyện đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, triển khai  nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5 năm 2018

Ngày 07/5/2018, Ủy ban nhân dân huyện họp đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 5 năm 2018. Chủ trì hội nghị đồng chí Phạm Bình Công- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Cùng dự có Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; Thường trực Hội đồng nhân dân và Lãnh đạo 02 Ban của Hội đồng nhân dân huyện; Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy; Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

HĐND huyện Phú Lương giám sát công tác cấp, chỉnh lý GCNQSDĐ đối với UBND huyện

Ngày 3/5/2018 Thường trực HĐND huyện Phú Lương đã có buổi giám sát tại UBND huyện về công tác cấp, chỉnh lý Giấy chứng nhận quyề sử dụng đất trên địa bàn. Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Mai – UVBCH Đảng bộ tỉnh – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện – Trưởng đoàn giám sát, cùng dự có đồng chí Lê Văn Quý – Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện, đồng chí Hoàng Duy Hưng – Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Huyện Phú Lương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội tháng 4 năm 2018

Ngày 02/5/2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Phú Lương đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cộng tác viên dư luận xã hội tháng 4 năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Doãn Thanh Nhân- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy; lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện; cộng tác viên dư luận xã hội huyện; các đồng chí lãnh đạo đảng bộ xã thị trấn và đảng bộ trực thuộc.

24 thí sinh tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi

Ngày 26/4/2018, huyện Phú Lương đã tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII. Hội thi có sự tham gia của 24 thí sinh đến các đảng bộ xã thị trấn và đảng bộ trực thuộc.

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao