Huyện ủy Phú Lương tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII

Ngày 20/4/2018, Huyện ủy Phú Lương đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII (2015-2020). Tới dự có đồng chí Hoàng Văn Hùng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng tỉnh; Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Mai, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Cùng dự có đồng chí Ma văn Rục, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Phạm Bình Công, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy; Ủy viên Ban chấp hành Đảng hộ huyện; Các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ đã nghỉ hưu; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc huyện; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi đảng bộ trực thuộc huyện; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc các xã, thị trấn

Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban với các chi đảng bộ cơ sở cụm số 1

Ngày 19/4/2018, Tại xã Yên Đổ, Thường trực Huyện ủy Phú Lương đã tổ chức hội nghị giao ban với các chi đảng bộ cơ sở cụm số 1 (Yên Đổ, Yên Ninh, Yên Trạch). Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Mai, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Cùng dự có đồng chí Phạm Bình Công, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo một số phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và các đồng chí Bí thư chi bộ cơ sở của xã Yên Đổ, Yên Ninh, Yên Trạch.

Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban với các chi đảng bộ cơ sở cụm số 4

Sáng ngày 17/4/2018, Tại xã Hợp Thành, Thường trực Huyện ủy Phú Lương đã tổ chức hội nghị giao ban với các chi đảng bộ cơ sở cụm số 4 (Ôn Lương, Hợp Thành, Phủ Lý, Động Đạt). Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Mai, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Cùng dự có đồng chí Phạm Bình Công, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo một số phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và các đồng chí Bí thư chi bộ cơ sở của xã Ôn Lương, Hợp Thành, Phủ Lý, Động Đạt.

Giao ban giữa Thường trực Huyện ủy với các chi đảng bộ cơ sở cụm số 3

Ngày 16/4/2018, Thường trực Huyện ủy Phú Lương đã tổ chức hội nghị giao ban với các chi đảng bộ cơ sở cụm số 3 (Phấn Mễ, Cổ Lũng, thị trấn Đu, thị trấn Giang Tiên). Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Mai, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Cùng dự có đồng chí Ma văn Rục, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Phạm Bình Công, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo một số phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và các đồng chí Bí thư chi bộ cơ sở của xã Phấn Mễ, xã Cổ Lũng, thị trấn Đu, thị trấn Giang Tiên.

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Huyện ủy Phú Lương

Chiều 11/4/2018, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Phú Lương. Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.Cùng dự có đồng chí Bùi Xuân Hòa – Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Hồng Bắc – Phó bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND Tỉnh. Về phía huyện Phú Lương có đồng chí Nguyễn Thị Mai – UVBCH Đảng bộ tỉnh – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Ma Văn Rục – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Phạm Bình Công – Phó bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, lãnh đạo một số phòng ban của huyện.

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 4 năm 2018

Ngày 06/4/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị tháng 4 năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Hùng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; đại diện các ban xây dựng đảng tỉnh. Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Mai, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Cùng dự có đồng chí Ma văn Rục, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Phạm Bình Công, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo một số phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

Họp Ủy ban nhân dân huyện đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2018

Ngày 04/4/2018, Ủy ban nhân dân huyện họp đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2018 Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Mai - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; chủ trì hội nghị đồng chí Phạm Bình Công- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Cùng dự có Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; Thường trực Hội đồng nhân dân và Lãnh đạo 02 Ban của Hội đồng nhân dân huyện; Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy; Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Hội nghị giao ban chuyên đề về xây dựng chương trình giám sát HĐND xã, thị trấn

Ngày 30/03/2018, Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề về xây dựng chương trình giám sát và rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 5 HĐND xã, thị trấn. Đồng chí Lê Văn Quý-UVBTV Huyện ủy-Phó CT Thường trực HĐND huyện chủ trì Hội nghị

Giao ban công tác nội chính quý I năm 2018

Ngày 29/3/2018, Thường trực Huyện ủy Phú Lương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính quý I năm 2018, đồng thời triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II. Đồng chí Nguyễn Thị Mai Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Ma Văn Rục phó bí thư thường trực Huyện ủy, đ/c Phạm Bình Công Chủ tịch UBND huyện

Huyện ủy Phú Lương đã tổ chức Hội nghị quán triệt Đề án số 09-ĐA/TU và Kế hoạch số 79-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18, 19 hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII)

Ngày 23/3/2018 Huyện ủy Phú Lương đã tổ chức Hội nghị quán triệt Đề án số 09-ĐA/TU và Kế hoạch số 79-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18, 19 hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII), triển khai Kế hoạch 101-KH/HU của Huyện ủy Phú Lương về thực hiện Kế hoạch số 79-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Dự có đồng chí Nguyễn Thị Mai, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Ma văn Rục, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Phạm Bình Công, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ huyện; Các đồng chí Bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc huyện; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đảng ủy, TT HĐND, lãnh đạo Ủy ban nhân dân 15 xã, thị trấn.

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao