Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lương đã tổ chức  Hội nghị thường kỳ tháng 01 năm 2018

Ngày 09/01/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lương đã tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 01 năm 2018. Dự có đồng chí Nguyễn Thị Mai, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Ma Văn Rục, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Phạm Bình Công, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo một số ngành liên quan.

Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương họp giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

Ngày 05 tháng 01 năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương tổ chức họp giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2018. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Mai- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; chủ trì hội nghị đồng chí Phạm Bình Công- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Hoàng Duy Hưng- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện; Cùng dự có các đồng chí trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo 02 Ban của Hội đồng nhân dân huyện; đạo các Ban xây dựng đảng huyện; Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy; Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Bí thư đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Kế toán ngân sách các xã, thị trấn.

Huyện Phú Lương đã tổ chức kỳ họp thứ V Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 26 và 27/12/2017, Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương đã tổ chức kỳ họp thứ V Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021. Dự kỳ họp có đồng chí Hà Thị Bích Hồng- Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Nguyễn Đức Lực - Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; chủ tọa kỳ họp đồng chí Nguyễn Thị Mai – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Dự kỳ họp có đồng chí Ma Văn Rục- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội đồng nhân dân huyện qua các thời kỳ; Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn.

Đảng bộ huyện Phú Lương đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 6, khóa XII.

Ngày 18/12/2017, Đảng bộ Huyện ủy Phú Lương đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 6, khóa XII. Dự chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Mai – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Ma Văn Rục- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Bí thư, phó Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc huyện; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp huyện; Lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ huyện lần thứ mười hai (Khóa XXIII) mở rộng

Ngày 14/12/2017, Huyện ủy Phú Lương đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ huyện lần thứ mười hai (Khóa XXIII) mở rộng. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Hùng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (phụ trách huyện Phú Lương), Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; đại diện các Ban xây dựng đảng tỉnh Thái Nguyên; chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Mai – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Ma Văn Rục- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc huyện; Các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy.

Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương tổ chức họp tổng kết  Lễ hội vinh danh các làng nghề chè huyện Phú Lương lần thứ nhất, năm 2017

Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương tổ chức họp tổng kết Lễ hội vinh danh các làng nghề chè huyện Phú Lương lần thứ nhất, năm 2017. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Mai – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Phạm Bình Công- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban chỉ đạo, tổ chức lễ hội; cùng lãnh đạo trong Thường trực HĐND huyện; Lãnh đạo các Ban xây dựng đảng huyện; Văn phòng Huyện ủy; Thành viên Ban tổ chức lễ hội tại Quyết định 389/QĐ-UBND, ngày 20/3/2017 của Ủy ban nhân dân huyện; Thành viên Tổ phục vụ Quyết định số 3697/QĐ-UBND, ngày 19/10/2017 của Ủy ban nhân dân huyện; Lãnh đạo Đảng ủy, UBND 15 xã, thị trấn; Đại diện 35 làng nghề chè trong toàn huyện; Công ty chè Thác Dài; HTX chè Liên Hồng 8.

Ủy ban nhân dân huyện họp phiên thường kỳ tháng 12 năm 2017

Ngày 04/12/2017, Ủy ban nhân dân huyện họp phiên thường kỳ tháng 12 năm 2017 để thông qua các báo cáo sẽ trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện. Dự chủ trì hội nghị có Đồng chí Phạm Bình Công- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Đồng chí Hoàng Duy Hưng- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện; Đồng chí Nguyễn Thúy Hằng- Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cùng dự có các đồng chí trong Thường trực Hội đồng nhân dân và Lãnh đạo 02 Ban của Hội đồng nhân dân huyện; Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy; Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc với cử tri huyện Phú Lương

Ngày 27-11-2017, tại xóm Ó xã Yên Lạc. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do Thiếu tướng Phan Văn Tường, Phó Tư lệnh Quân khu I; Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã có buổi tiếp xúc với cử tri của Trung đoàn 246 thuộc Sư đoàn 346 Quân khu I sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. Về phía huyện Phú Lương có đồng chí Ma Văn Rục – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Văn Quý – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Thúy Hằng – Phó chủ tịch UBND huyện.

Thường trực Huyện ủy tổ chức giao ban với  Các chi, đảng bộ cơ sở

Trong các ngày từ 21/11/2017 đến 23/11/2017, Thường trực Huyện ủy tổ chức giao ban với các chi, đảng bộ cơ sở. Dự chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Mai – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Ma Văn Rục- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Phạm Bình Công- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng huyện; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị huyện; Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 15 xã, thị trấn; các Bí thư chi bộ thuộc đảng bộ xã, thị trấn.

Huyện ủy Phú Lương thống nhất Quy chế phối hợp với Báo Thái Nguyên

Ngày 21/11/2017, Huyện ủy Phú Lương đã có cuộc làm việc thống nhất Quy chế phối hợp với Báo Thái Nguyên. Dự hội nghị đồng chí Đỗ Thị Thìn – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Tổng biên tập Báo Thái Nguyên cùng các đồng chí lãnh đạo Báo Thái Nguyên; Huyện Phú Lương có đồng chí Nguyễn Thị Mai – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Ma Văn Rục- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Các đồng chí Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; Phòng Văn hóa và Thông tin; Đài Truyền thanh- Truyền hình huyện.

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 0386223999 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao