Huyện Phú Lương gặp mặt ra quân đầu Mậu Tuất 2018

Ngày 22/02/2018, Huyện Phú Lương tổ chức gặp mặt ra quân đầu xuân Mậu Tuất 2018. Dự có đồng chí Nguyễn Thị Mai, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Ma văn Rục, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, đồng chí Phạm Bình Công, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy; TT HĐND, Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ và các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện; các cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn.

Tổ chức Hội nghị BTV Huyện ủy

Ngày 7/2/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lương đã tổ chức Hội nghị thường kỳ đánh giá kết quả công tác tháng 1, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 2 năm 2018. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Mai, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Ma văn Rục, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, đồng chí Phạm Bình Công, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, đại diện Ban đảng theo dõi địa bàn, lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, HĐND&UBND, các ngành liên quan.

Ủy ban nhân dân huyện họp phiên thường kỳ tháng 2 năm 2018

Ngày 04/12/2017, Ủy ban nhân dân huyện họp phiên thường kỳ tháng 02 năm 2018 Dự chủ trì hội nghị có Đồng chí Hoàng Duy Hưng- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện; Đồng chí Nguyễn Thúy Hằng- Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cùng dự có các đồng chí trong Thường trực Hội đồng nhân dân và Lãnh đạo 02 Ban của Hội đồng nhân dân huyện; Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy; Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện;

Phú Lương tổ chức lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018

Ngày 01/02/2018, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương tổ chức lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Hà Thị Bích Hồng- Tỉnh ủy viên- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Lãnh đạo các ban xây dựng đảng tỉnh Thái Nguyên; Lãnh đạo huyện Phú Lương có đồng chí Nguyễn Thị Mai- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Ma Văn Rục- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Phạm Bình Công- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí Trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Lãnh đạo chủ chốt của huyện qua các thời kỳ; Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân huyện; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; đồng chí thành viên Ủy ban nhân dân huyện; Lãnh đạo các Ban xây dựng đảng huyện; Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sự nghiệp huyện; Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân 15 xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân được khen thưởng năm 2017.

Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện các Nghị Quyết TW6 tại Phú Lương

Ngày 19-01-2017, Đoàn do đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại huyện Phú Lương. Dự buổi kiểm tra có đồng chí Nguyễn Thị Mai – UVBCH Đảng bộ tỉnh – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Ma Văn Rục – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Phạm Bình Công – Phó bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy.

Huyện ủy Phú Lương tổng kết công tác xây dựng đảng, công tác Kiểm tra, giám sát năm 2017

Ngày 16/01/2018, Huyện ủy Phú Lương tổng kết công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2017. Dự có đồng chí Hoàng Văn Hùng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn quốc hội tỉnh Thái Nguyên, phụ trách huyện Phú Lương; Lãnh đạo các ban xây dựng đảng, Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Mai, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Ma Văn Rục, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Phạm Bình Công, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban chấp hành đảng bộ huyện; Ủy viên ủy ban kiểm tra Huyện ủy; Trưởng, phó, cán bộ, chuyên viên các ban xây dựng đảng huyện, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc đảng bộ huyện; Trưởng. phó MTTQ và các đoàn thể, các phòng, ban, ngành của huyện; Các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương họp rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thứ năm HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 12 tháng 01 năm 2018, Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương tổ chức kỳ họp thứ năm. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Mai- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Lê Văn Quý- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Cùng dự có các đồng chí trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo 02 Ban và các tổ của Hội đồng nhân dân huyện; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lương đã tổ chức  Hội nghị thường kỳ tháng 01 năm 2018

Ngày 09/01/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lương đã tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 01 năm 2018. Dự có đồng chí Nguyễn Thị Mai, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Ma Văn Rục, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Phạm Bình Công, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo một số ngành liên quan.

Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương họp giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

Ngày 05 tháng 01 năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương tổ chức họp giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2018. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Mai- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; chủ trì hội nghị đồng chí Phạm Bình Công- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Hoàng Duy Hưng- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện; Cùng dự có các đồng chí trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo 02 Ban của Hội đồng nhân dân huyện; đạo các Ban xây dựng đảng huyện; Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy; Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Bí thư đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Kế toán ngân sách các xã, thị trấn.

Huyện Phú Lương đã tổ chức kỳ họp thứ V Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 26 và 27/12/2017, Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương đã tổ chức kỳ họp thứ V Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021. Dự kỳ họp có đồng chí Hà Thị Bích Hồng- Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Nguyễn Đức Lực - Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; chủ tọa kỳ họp đồng chí Nguyễn Thị Mai – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Dự kỳ họp có đồng chí Ma Văn Rục- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội đồng nhân dân huyện qua các thời kỳ; Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn.

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao