Đảng bộ huyện Phú Lương đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 6, khóa XII.

Ngày 18/12/2017, Đảng bộ Huyện ủy Phú Lương đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 6, khóa XII. Dự chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Mai – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Ma Văn Rục- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Bí thư, phó Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc huyện; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp huyện; Lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ huyện lần thứ mười hai (Khóa XXIII) mở rộng

Ngày 14/12/2017, Huyện ủy Phú Lương đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ huyện lần thứ mười hai (Khóa XXIII) mở rộng. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Hùng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (phụ trách huyện Phú Lương), Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; đại diện các Ban xây dựng đảng tỉnh Thái Nguyên; chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Mai – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Ma Văn Rục- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc huyện; Các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy.

Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương tổ chức họp tổng kết  Lễ hội vinh danh các làng nghề chè huyện Phú Lương lần thứ nhất, năm 2017

Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương tổ chức họp tổng kết Lễ hội vinh danh các làng nghề chè huyện Phú Lương lần thứ nhất, năm 2017. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Mai – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Phạm Bình Công- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban chỉ đạo, tổ chức lễ hội; cùng lãnh đạo trong Thường trực HĐND huyện; Lãnh đạo các Ban xây dựng đảng huyện; Văn phòng Huyện ủy; Thành viên Ban tổ chức lễ hội tại Quyết định 389/QĐ-UBND, ngày 20/3/2017 của Ủy ban nhân dân huyện; Thành viên Tổ phục vụ Quyết định số 3697/QĐ-UBND, ngày 19/10/2017 của Ủy ban nhân dân huyện; Lãnh đạo Đảng ủy, UBND 15 xã, thị trấn; Đại diện 35 làng nghề chè trong toàn huyện; Công ty chè Thác Dài; HTX chè Liên Hồng 8.

Ủy ban nhân dân huyện họp phiên thường kỳ tháng 12 năm 2017

Ngày 04/12/2017, Ủy ban nhân dân huyện họp phiên thường kỳ tháng 12 năm 2017 để thông qua các báo cáo sẽ trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện. Dự chủ trì hội nghị có Đồng chí Phạm Bình Công- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Đồng chí Hoàng Duy Hưng- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện; Đồng chí Nguyễn Thúy Hằng- Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cùng dự có các đồng chí trong Thường trực Hội đồng nhân dân và Lãnh đạo 02 Ban của Hội đồng nhân dân huyện; Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy; Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc với cử tri huyện Phú Lương

Ngày 27-11-2017, tại xóm Ó xã Yên Lạc. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do Thiếu tướng Phan Văn Tường, Phó Tư lệnh Quân khu I; Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã có buổi tiếp xúc với cử tri của Trung đoàn 246 thuộc Sư đoàn 346 Quân khu I sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. Về phía huyện Phú Lương có đồng chí Ma Văn Rục – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Văn Quý – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Thúy Hằng – Phó chủ tịch UBND huyện.

Thường trực Huyện ủy tổ chức giao ban với  Các chi, đảng bộ cơ sở

Trong các ngày từ 21/11/2017 đến 23/11/2017, Thường trực Huyện ủy tổ chức giao ban với các chi, đảng bộ cơ sở. Dự chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Mai – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Ma Văn Rục- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Phạm Bình Công- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng huyện; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị huyện; Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 15 xã, thị trấn; các Bí thư chi bộ thuộc đảng bộ xã, thị trấn.

Huyện ủy Phú Lương thống nhất Quy chế phối hợp với Báo Thái Nguyên

Ngày 21/11/2017, Huyện ủy Phú Lương đã có cuộc làm việc thống nhất Quy chế phối hợp với Báo Thái Nguyên. Dự hội nghị đồng chí Đỗ Thị Thìn – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Tổng biên tập Báo Thái Nguyên cùng các đồng chí lãnh đạo Báo Thái Nguyên; Huyện Phú Lương có đồng chí Nguyễn Thị Mai – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Ma Văn Rục- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Các đồng chí Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; Phòng Văn hóa và Thông tin; Đài Truyền thanh- Truyền hình huyện.

Họp Ban thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương VI

Ngày 19/11/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lương đã tổ chức Hội nghị cho ý kiến vào đề án thực hiện các Nghị quyết số Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ”Một số vấn đề tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Mai, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Ma Văn Rục, Phó bí thư thường trực Huyện ủy, đồng chí Phạm Bình Công, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Tổ giúp việc thực hiện Đề án của huyện.

Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ huyện lần thứ XI (Khóa XII) mở rộng

Ngày 15/11/2017, Đảng bộ huyện tổ chức hội nghị lần thứ XI (Khóa XII) mở rộng. Dự chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Mai – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Phạm Bình Công- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ huyện; Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị huyện; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân 15 xã, thị trấn.

Phú Lương tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

Hướng tới kỷ niệm 87 năm ngày Truyền thống Mặt trận Dân tộc Việt Nam. Trong các ngày từ 11/11 đến ngày 13/11/2017 tại nhiều địa phương trên địa bàn huyện Phú Lương đã tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao