Tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp ủy huyện tháng 7 năm 2017

Ngày 28/7/2017 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Lương phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 7 năm 2017. Chủ trì hội nghị có đồng chí Doãn Thanh nhân- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng chí Thượng tá Đào Thể Hưng- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Các đồng chí báo cáo viên của Huyện ủy; Báo cáo viên các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện.

Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ tư.

Trong các ngày 24/7/2017 và ngày 25/7/2017, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ tư. Dự kỳ họp có đồng chí Hà Thị Bích Hồng – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Nguyễn Thị Mai – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Đồng chí Ma Văn Rục- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đồng chí Phạm Bình Công- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; Lãnh đạo Hội đồng nhân dân huyện qua các thời kỳ; Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Phú Lương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 19/7/2017 huyện Phú Lương long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Phú Lương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022. Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên; Lãnh đạo huyện có đồng chí: Nguyễn Thị Mai- Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Đồng chí: Phạm Bình Công- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; Lãnh đạo các Ban xây dựng đảng huyện; Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện; Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc huyện; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện. Đại diện Đảng bộ 16 xã, thị trấn, cùng các Đại biểu đại diện cho 6115 hội viên Cựu chiến binh trong toàn huyện.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ chín (khóa XXIII) mở rộng

Ngày 11/7/2017 Huyện ủy Phú Lương long trọng tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ chín (khóa XXIII) mở rộng. Chủ trì hội nghị có đồng chí: Nguyễn Thị Mai- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Đồng chí Ma Văn Rục- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Phạm Bình Công- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII; Bí thư, Phó Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc huyện; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII

Ngày 10/7/2017 Huyện ủy Phú Lương long trọng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII . Dự hội nghị có đồng chí: Nguyễn Thị Mai- Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Đồng chí Doãn Thanh Nhân- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Lãnh đạo các đoàn thể các phòng, ban, ngành của huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc huyện; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; Báo cáo viên cấp huyện;Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 16 xã, thị trấn.

Ban Thường vụ Huyện ủy họp phiên thường kỳ tháng 7

Ngày 07/7//2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lương đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2017. Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Mai, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Ma Văn Rục, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Phạm Bình Công, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, đại diện các Ban xây dựng đảng tỉnh phụ trách địa bàn.

Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Phú Lương lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017-2022

Trong hai ngày 06/7/2017 và 07/7/2017 Huyện đoàn Phú Lương long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Phú Lương lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017-2022. Dự Đại hội có đồng chí Lê Ngọc Linh- Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên, Lãnh đạo Đoàn các huyện, thành phố thị xã trong tỉnh; Lãnh đạo huyện có đồng chí: Nguyễn Thị Mai- Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Đồng chí Ma Văn Rục- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Đồng chí: Phạm Bình Công- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; Bí thư Huyện đoàn qua các thời kỳ; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Xuân Thiện; Lãnh đạo các Ban xây dựng đảng huyện; Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện; Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc huyện; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện. Đại diện Đảng bộ 16 xã, thị trấn cùng 148 Đại biểu đại diện hơn 4000 đoàn viên trong toàn huyện.

Ủy ban nhân dân huyện họp phiên thường kỳ tháng 7 năm 2017

Ngày 05/7/2017, Ủy ban nhân dân huyện họp phiên thường kỳ tháng 7 năm 2017. Đồng chí Phạm Bình Công- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị; Cùng dự có các đồng chí trong Thường trực Hội đồng nhân dân và Lãnh đạo 02 Ban của Hội đồng nhân dân huyện; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy; Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Phú Lương đánh giá tiến độ thực hiện xây dựng Nông thôn mới 6 tháng

Ngày 28/6/2017, UBND huyện Phú Lương đã tổ chức Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2017, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV

Ngày 26/6/2017, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đại Phong- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; Đồng chí Đoàn Văn Tuấn- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Nguyễn Thị Mai- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Ma Văn Rục- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Phạm Bình Công- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân huyện; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; Lãnh đạo, cán bộ công chức các phòng, ban chức năng Ủy ban nhân dân huyện. Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn.

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 0386223999 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao