Thành phố Thái Nguyên, huyện Phú Lương, huyện Đồng Hỷ, huyện Phú Bình bàn giao chuyên môn theo Nghị quyết số 422/NQ-UBTVQH14, ngày 18/8/2017 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Ngày 25/9/2017 Thành phố Thái Nguyên, huyện Phú Lương, huyện Đồng Hỷ, huyện Phú Bình tổ chức hội nghị bàn giao công tác chuyên môn về thành phố Thái Nguyên quản lý theo Nghị quyết số 422/NQ-UBTVQH14 ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và thành lập 02 phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Dự và chứng kiến lễ ký bàn giao có đồng chí Nguyễn Thị Mai- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Phạm Bình Công- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí Trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân huyện; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; Lãnh đạo các Ban xây dựng đảng huyện; Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện; Lãnh đạo các phòng, ban chức năng thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Sơn Cẩm. Về phía thành phố Thái Nguyên có đồng chí Đoàn Thị Hảo- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; đồng chí Mai Đông Kinh- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Đồng chí Lê Quang Tiến- Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; đồng chí Vũ Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố Thái Nguyên; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân thành phố; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố; Lãnh đạo các Ban xây dựng đảng; Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; Lãnh đạo các phòng, ban chức năng thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

Hội đồng nhân dân  huyện Phú Lương và Thường trực HĐND  thành phố Thái Nguyên bàn giao các nội dung theo Nghị quyết số 422/NQ-UBTVQH14, ngày 18/8/2017 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Ngày 21/9/2017 Thường trực HĐND huyện Phú Lương và Thường trực HĐND thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị bàn giao các nội dung thuộc lĩnh vực HĐND về thành phố Thái Nguyên quản lý theo Nghị quyết số 422/NQ-UBTVQH14 ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và thành lập 02 phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Dự cuộc hội nghị về phía huyện Phú Lương có ông Lê Văn Quý - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Ông Mã Minh Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện và Trưởng các Ban Hội đồng nhân dân huyện, lãnh đạo các phòng chức năng của huyện Phú Lương. Về phía thành phố Thái Nguyên có Ông Vũ Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố Thái Nguyên; Bà Dương Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy – Phó Chủ tịch HĐND thành phố Thái Nguyên; Ông Triệu Địch Dũng - Thành ủy viên – Phó Chủ tịch HĐND thành phố Thái Nguyên

Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ  làm  Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội cấp ủy huyện năm 2017

Trong hai ngày 19/9/2017 và 20/9/2017, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Lương phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội cấp ủy huyện năm 2017. Chủ trì hội nghị có đồng chí Doãn Thanh nhân- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Các đồng chí báo cáo viên của Huyện ủy; Báo cáo viên các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện.

Ban Thường vụ Huyện ủy họp triển khai nhiệm vụ tháng 9

Cũng ngày, Ban thường vụ Huyện ủy Phú Lương đã tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 9 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8, thống nhất nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong tháng 9 năm 2017. Đồng chí Nguyễn Thị Mai, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Ma Văn Rục, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Phạm Bình Công, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, đại diện các ban đảng theo dõi địa phương và một số ngành đã tham gia phiên họp.

Ủy ban nhân dân huyện họp phiên thường kỳ tháng 9 năm 2017

Ngày 08/9/2017, Ủy ban nhân dân huyện họp phiên thường kỳ tháng 9 năm 2017. Đồng chí Hoàn Duy Hưng- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị; Cùng dự có các đồng chí trong Thường trực Hội đồng nhân dân và Lãnh đạo 02 Ban của Hội đồng nhân dân huyện; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy; Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện;

Huyện ủy Phú Lương tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3  khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,  hiện đại hóa đất nước

Ngày 30/8/2017, Huyện ủy Phú Lương đã tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Dự chỉ đạo có các đồng chí đại diện các Ban xây dựng đảng tỉnh; Đồng chí Nguyễn Thị Mai- Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Đồng chí Ma Văn Rục- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ huyện; Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc đảng bộ huyện; Trưởng các phòng, ban, ngành trực thuộc huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược  cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Ngày 18/8/2017, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng chí Phạm Bình Công- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; Thường trực Hội đồng nhân dân và Lãnh đạo; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

Ban chỉ đạo huyện cho ý kiến vào dự thảo hướng dẫn bình xét các danh hiệu gia đình, xóm (phố, tiểu khu), cơ quan văn hóa năm 2017

Ngày 17/8/2017 Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Phú Lương tổ chức hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Hướng dẫn bình xét các danh hiệu gia đình, xóm (phố, tiểu khu) cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới năm 2017. Dự chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thúy Hằng- Huyện ủy viên-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng ban chỉ đạo huyện; Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phong trào: " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" huyện Phú Lương, theo Quyết định số: 3374/QĐ- UBND, ngày 07/7/ 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, công chức văn hóa 16 xã, thị trấn.

Tổ chức Hội nghị BTV Huyện ủy tháng 8

Ngày 9/8/2017 Huyện ủy Phú Lương đã tổ chức Hội nghị Ban thường vụ tháng 8 đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo tháng 7, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8 và một số công tác Đảng. Dự có đồng chí Hoàng Văn Hùng, UV BTV Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, cán bộ một số ban Đảng theo dõi địa bàn. Về phía huyện Phú Lương có các đ.c Nguyễn Thị Mai, UV BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện, Ma Văn Rục, PBT TT Huyện ủy, Phạm Bình Công, PBT Huyện ủy, CT UBND huyện, các đ.c trong BTV Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, phòng Nội vụ huyện.

Ủy ban nhân dân huyện đánh giá công tác tháng 7,  Triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2017

Ngày 08/8/2017, Ủy ban nhân dân huyện họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2017. Đồng chí Phạm Bình Công- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Đồng chí Hoàn Duy Hưng- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị; Cùng dự có các đồng chí trong Thường trực Hội đồng nhân dân và Lãnh đạo 02 Ban của Hội đồng nhân dân huyện; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy; Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã: Vô Tranh, Tức Tranh, Phú Đô, Yên Lạc. Ảnh: Đại biểu dự hội nghị Đánh giá công tác tháng 7, huyện đã triển khai sản xuất vụ Mùa diện tích lúa mùa gieo cấy đạt 100% kế hoạch; Trong tháng mưa lớn kéo dài gây ngập lụt trên địa bàn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn của huyện đã kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn; Công tác chuẩn bị Lễ hội vinh danh các làng nghề chè, đến nay, các nội dung phục vụ Lễ hội được các đơn vị chuyên môn, tiểu ban tích cực triển khai thực hiện, cơ bản đảm bảo theo kế hoạch đề ra; công tác tuyên truyền, quảng bá liên quan đến Lễ hội được thực hiện tích cực nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và nhân dân trong và ngoài tỉnh. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2017: Tiếp tục chỉ đạo sản xuất nông nghiệp; Tăng cường kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là xã Động Đạt đăng ký về đích năm 2017. Đẩy nhanh tiến độ thanh toán, quyết toán các công trình theo kế hoạch. Tăng cường quản lý đất; kiểm tra việc chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do hiến đất tại các xã, thị trấn. Tích cực hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách; hướng dẫn các đơn vị xây dựng dự toán, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018. Tiếp tục thực hiện lập lại trật tự lòng nề đường, vỉa hè trên địa bàn thị trấn Đu, xã Phấn Mễ. Thực hiện các nội dung theo kế hoạch tổ chức Lễ hội vinh các làng nghề chè lần thứ nhất năm 2017. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng năm học mới 2017 – 2018. Tổ chức tập huấn công tác bình xét các danh hiệu gia đình, làng bản, cơ quan văn hóa năm 2017. Đẩy nhanh tiến độ củng cố, tu sửa, làm mới đơn vị để chuẩn bị cho Hội thi “Doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch đẹp’’ cấp Quân khu năm 2017; Thường xuyên nắm tình hình an ninh; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự An toàn giao thông trên địa bàn./. Tin, ảnh: Quang Sơn

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao