Thường trực Huyện ủy Phú Lương làm việc với Đảng ủy thị trấn Giang Tiên.

Ngày 19/4/2017, Thường trực Huyện ủy Phú Lương làm việc với Đảng ủy thị trấn Giang Tiên về định hướng các hoạt động lớn của thị trấn trong năm 2017. Đồng chí Nguyễn Thị Mai – Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy-Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự đồng chí Phạm Bình Công- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Lê Văn Quý- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Lãnh đạo các phòng: Kinh tế- Hạ tầng; Tài nguyên- Môi trường; Tài chính- Kế hoạch; Văn hóa- Thông tin; Văn phòng Huyện ủy. Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn Giang Tiên.

Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ huyện lần thứ tám khóa XXIII

Ngày 13/4/2017, Huyện ủy Phú Lương tổ chức Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ huyện lần thứ tám, khóa XXIII nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Mai- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Đồng chí Ma Văn Rục- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đồng chí Phạm Bình Công- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ huyện; Lãnh đạo các chi đảng bộ trực thuộc huyện.

Ban Thường vụ Huyện ủy họp phiên thường kỳ tháng 4 năm 2017

Ngày 10/4/2017 và 10/3/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy họp phiên thường kỳ tháng 4 năm 2017. Chủ trì hội nghị đồng chí: Nguyễn Thị Mai- Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Đồng chí: Ma Văn Rục- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đồng chí: Phạm Bình Công- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; Lãnh đạo các phòng ban chuyên môn liên quan

Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban các chi bộ trực thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn cụm số 3

Ngày 03/4/2017, tại xã Phú Đô. Thường trực Huyện ủy Phú Lương tổ chức hội nghị giao ban với các chi bộ trực thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn cụm số 3. Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Mai- Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Đồng chí Ma Văn Rục- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đồng chí Phạm Bình Công – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện. Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Bí thư các chi bộ các xã Phú Đô, Vô Tranh, Tức Tranh.

Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban các chi bộ trực thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn cụm số 1

Ngày 31/3/2017, Tại xã Yên Ninh, Thường trực Huyện ủy Phú Lương tổ chức hội nghị giao ban các chi bộ trực thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn cụm số 1. Chủ trì hội nghị có đồng chí:Ma Văn Rục- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đồng chí Phạm Bình Công – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện. Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Bí thư các chi bộ các xã Yên Ninh; Yên Đổ; Yên Trạch; Động Đạt.

Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban các chi bộ trực thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn cụm số 4

Nhằm kiểm tra năng lực lãnh đạo của các tỏ chức cơ sở đảng và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. Ngày 24/3/2017, Tại xã Phủ Lý, Thường trực Huyện ủy Phú Lương tổ chức hội nghị giao ban các chi bộ trực thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn cụm số 4. Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Mai- Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Đồng chí: Ma Văn Rục- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đồng chí Phạm Bình Công – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện. Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Bí thư các chị bộ các xã Yên Lạc, xã Phủ Lý; thị trấn Đu; xã Ôn Lương; xã Hợp Thành

Thường trực Huyện ủy Phú Lương tổ chức hội nghị giao ban các chi bộ trực thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn cụm số 2

Ngày 24/3/2017, Thường trực Huyện ủy Phú Lương tổ chức hội nghị giao ban các chi bộ trực thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn cụm số 2. Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Mai- Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Đồng chí: Ma Văn Rục- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đồng chí Phạm Bình Công – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện. Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Bí thư các chi bộ các xã Sơn Cẩm, xã Cổ Lũng, thị trấn Giang Tiên, xã Phấn Mễ.

Ban Thường vụ Huyện ủy họp phiên thường kỳ tháng 3 năm 2017

Trong hai ngày 09/3/2017 và 10/3/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy họp phiên thường kỳ tháng 3 năm 2017. Chủ trì hội nghị đồng chí: Nguyễn Thị Mai- Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Đồng chí: Ma Văn Rục- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đồng chí: Phạm Bình Công- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhan dân; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; Lãnh đạo các phòng: Tài chính- Kế hoạch, Kinh tế- Hạ tầng, Tài nguyên- Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa và Thông tin, Nội vụ, Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng; Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

Khởi công xây dựng trụ sở liên đoàn lao động huyện Phú Lương.

Ngày 3/3/2017, Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương phối hợp Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ khởi công xây dựng Trụ sở LĐLĐ huyện Phú Lương. Dự lễ khởi công có đồng chí Nguyễn Thị Mai – Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh; Bí thư huyện ủy; Chủ tịch HĐND huyện; Đ/C Phạm Bình Công – Phó bí thư huyện ủy Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên; liên đoàn lao động huyện Phú Lương cùng một số lãnh đạo các phòng ban của huyện tham dự.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân xã Động Đạt

Thực hiện Kế hoạch số 56-KH/HU, ngày 20/01/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Công văn số 354-CV/HU, ngày 08/02/2017 của Thường trực Huyện ủỷ về việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân xã Động Đạt. Ngày 23/02/2017 đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân xã Động Đạt. Dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Hoàng Sơn- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy; Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên; Đồng chí: Nguyễn Thị Mai- Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Đồng chí: Phạm Bình Công- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đồng chủ trì cuộc tiếp xúc, đối thoại; Cùng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện. Lãnh đạo một số phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã Động Đạt; Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Ban công tác mặt trận, Nhân dân có nhu cầu tiếp xúc và trực tiếp đối thoại của 20 xóm thuộc xã Động Đạt.

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 0386223999 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao