Cổng thông tin điện tử

Huyện Phú lương tỉnh Thái Nguyên

Thông tin chung:

                    Tên cơ quan: Trung tâm bồi dưỡng Chính trị
                    Địa chỉ: Thị trấn Đu- Phú Lương- Thái Nguyên
                    Số Điện thoại: 02083874271
                    Fax:
                    E-mail: ttbdct.phuluong@thainguyen.gov.vn

Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị

Đồng chí: Doãn Thanh Nhân

Năm sinh: 1966

Chức vụ:

- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy

- Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Điện thoại: 0917333082

E-mail:  nhandt.phuluong@thainguyen.gov.vn

 

Chức năng nhiệm vụ

Bồi dưỡng các chương trình lý luận chính trị, các chuyên đề cho các đối tượng theo quy định, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho cán bộ, Đảng viên trên địa bàn thành phố. Bồi dưỡng kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể Chính trị- xã hội và một số lĩnh vực khác cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân ở cơ sở, bồi dưỡng lý luận chính trị cho các lớp phát triển Đảng, Đảng viên mới kết nạp, các lớp bí thư chi bộ và cấp ủy cơ sở, thông tin thời sự, chính sách cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Nghiên cứu, tổng kết thực tiễn về công tác đào tạo, bồi dưỡng  cán bộ của Trung tâm. Quản lý về chuyên môn đối với đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức, cộng tác viên của Trung tâm.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6145

Tổng truy cập: 1760878

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Ban Biên tập Cổng TTĐT

  • Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
  • 0208 3 874 436
  • bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn