Cổng thông tin điện tử

Huyện Phú lương tỉnh Thái Nguyên

Thông tin chung:

        Tên cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy huyện Phú Lương
        Địa chỉ: Thị trấn Đu- Phú Lương- Thái Nguyên
        Số Điện thoại: 02083774282
        Fax:
        E-mail:

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Đồng chí: Nguyễn Chí Tâm
Năm sinh: 1980
Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy
- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
Điện thoại: 0388640280
E-mail: tamnc.phuluong@thainguyen.gov.vn

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Đồng chí: Hà Phi Long
Năm sinh: 12/11/1977
Chức vụ:
- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Huyện
- Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
Điện thoại: 0979874035
E-mail: haphilongtn@gmail.com

-  Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy về thực hiện, tham mưu các nội dung của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ huyện.

-  Thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

-  Giữ mối liên hệ công tác với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4786

Tổng truy cập: 4230114

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Ban Biên tập Cổng TTĐT

  • Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
  • 0208 3 874 436
  • bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn