Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
31 Số: 143/ TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch sử dụng đất bổ sung năm 2018 30/05/2018
32 Số 329/UBND-TCKH Về việc thực hiện chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016-2025 23/04/2018
33 Số 328/UBND-KTHT Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 17/4/2018 của UBND của tỉnh Thái Nguyên về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 23/04/2018
34 Số 1123/STC-HCSN Về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính trong việc Quản lý, mua sắm tài sản 12/04/2018
35 Số 276/UBND-TCKH Về việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018 10/04/2018
36 Số 1155/UBND-KT Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện đấu thầu qua mạng đối với gói thầu chào hàng cạnh tranh và gói thầu quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh 05/04/2018
37 Số 93/TB-UBND Thông báo về việc thực hiện giờ làm việc mùa hè năm 2018 02/04/2018
38 Số: 217/UBND-TCKH Về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 27/03/2018
39 Số 73/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng lực lượng dân phòng thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Lương, giai đoạn 2017 - 2020 27/03/2018
40 Số: 654/STC-TCĐT Về việc thực hiện giao dự toán các dự án đầu tư XDCB vào hệ thống TABMIS 08/03/2018
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 0386223999 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao