Cổng thông tin điện tử

Huyện Phú lương tỉnh Thái Nguyên

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm việc với khối văn hóa xã hội

21-02-2021 17:06

Ngày 18/2/2021, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương đã tổ chức triển khai nhiệm vụ đối với khối văn hóa - xã hội. Đồng chí Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo các đơn vị trong khối văn hóa xã hội.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBND huyện đã thông tin nhanh đến các đơn vị tình hình trước trong và sau tết Nguyên Đán Tân Sửu. Trong đó nhấn mạnh: công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách hộ nghèo, người có công được quan tâm thực hiện hiệu quả; tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, Nhân dân trong toàn huyện đón tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm.Công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 được huyện chỉ đạo tích cực, các phòng chuyên môn nâng cao công tác tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả chặt chẽ công tác phòng chống dịch, do đó dịch bệnh không xuất hiện trên địa bàn huyện….Để thực hiện tốt nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2021 đồng chí Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBND huyện cũng nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm mà khối Văn hóa, Xã hội cần thực hiện như: Các cơ quan đơn vị theo chức năng nhiệm vụ mình, xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai các chỉ tiêu kinh tế xã hội của ngành, của đơn vị trong năm 2021, đặc biệt là bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và các kết luận của Thường trực Huyện ủy để triển khai thực hiện. Thực hiện nghiêm túc nội quy, chế độ làm việc và tiến độ công việc;các cơ quan, đơn vị cần thực thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế cần chủ động đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất nguồn lực trong công tác phòng chống dịch Covid – 19,  bên cạnh đó tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện làm tốt công tác tuyên truyền về dịch bệnh Covid – 19, tuyên truyền về bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, Tiếp tục nâng cao chất lượng Cổng Thông tin điện tử của huyện. Phòng Giáo dục và Đào tạo, các Trung tâm Dạy nghề, các Trường học cần rà soát lại cơ sở vật chất trong thời gian có dịch bệnh để đảm bảo các em học sinh học trực tuyến tại nhà. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục xây dựng Đề án giảm nghèo để trình Thường trực Huyện ủy, phối hợp với Bảo hiểm, Bưu điện, thực hiện tốt chính sách cho người lao động. Các Ngân hàng chủ động thực hiện tốt chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị mình đảm bảo kế hoạch đề ra.

        Tin,ảnh: Thanh TuấnThống kê truy cập

Đang truy cập:3892

Tổng truy cập: 2847752

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Ban Biên tập Cổng TTĐT

  • Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
  • 0208 3 874 436
  • bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn