Cổng thông tin điện tử

Huyện Phú lương tỉnh Thái Nguyên

Thông tin chung:

                    Tên cơ quan: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện
                    Địa chỉ: Thị trấn Đu- Phú Lương- Thái Nguyên
                    Số Điện thoại:
                    Fax:
                    E-mail: ubndphuluong@thainguyen.gov.vn

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện

Đồng chí: Hoàng Thị Hiền Hà

Năm sinh: 1980

Chức vụ:

- Huyện ủy viên

- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện

Điện thoại: 0978661614

E-mail: hahth.phuluong@thainguyen.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện

Đồng chí: Lâm Việt Phương

Năm sinh: 1972

Chức vụ:

- Phó Bí thư chi bộ

- Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện

Điện thoại: 0854350555

E-mail: phuonglv.phuluong@thainguyen.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

-  Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

-  Đối với những huyện có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhưng chưa đủ tiêu chí để thành lập cơ quan làm công tác dân tộc, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân hoặc Văn phòng Ủy ban nhân dân nơi thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

-  Đối với đơn vị hành chính cấp huyện có đường biên giới lãnh thổ quốc gia trên đất liền, trên biển và hải đảo, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân hoặc Văn phòng Ủy ban nhân dân nơi thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ, biên giới.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5041

Tổng truy cập: 1429741

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Ban Biên tập Cổng TTĐT

  • Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
  • 0208 3 874 436
  • bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn