Cổng thông tin điện tử

Huyện Phú lương tỉnh Thái Nguyên

Thông tin chung:

                    Tên cơ quan: Văn phòng Huyện ủy
                    Địa chỉ: Thị trấn Đu- Phú Lương- Thái Nguyên
                    Số Điện thoại: 02083504686
                    Fax:
                    E-mail: vphuyenuyphuluong@thainguyen.gov.vn

Chánh Văn phòng Huyện ủy

Đồng chí: Vương Thị Vân

Năm sinh: 1977

Chức vụ:

- Chánh Văn phòng Huyện ủy

Điện thoại: 0982742977

E-mail: vanvt.phuluong@thainguyen.gov.vn

 

Chức năng:

    -  Văn phòng Huyện ủy là một cơ quan thuộc hệ thống các Ban Đảng của Huyện ủy, có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp cấp uỷ, trực tiếp là giúp Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo; tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực về kinh tế - xã hội, nội chính, đối ngoại của cấp uỷ; nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ.
    -  Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Huyện ủy, đảm bảo hậu cần cho cho hoạt động của cấp uỷ và các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy.

Nhiệm vụ:

    -  Văn phòng Huyện ủy chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo tực tiếp toàn diện của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy và chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn của Văn phòng cấp trên.
    -  Tham mưu cho Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy:

+  Xây dựng quy chế làm việc và tổ chức làm việc theo quy chế.

+  Xây dựng chương trình công tác năm và các báo cáo sơ kết quý, 6 tháng, 9 tháng, tổng kết hàng năm hoặc theo chuyên đề.

+  Tổ chức quá trình làm việc chuẩn bị giúp cấp uỷ ra quyết định. Tổ chức thực hiện và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh uỷ và của Huyện ủy.

+  Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, các chi tiêu, mua sắm lớn về phương tiện, trang thiết bị cần bổ sung và thay thế của cơ quan. Thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước.

    -  Làm công tác thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo.
    -  Giúp Huyện ủy làm công tác thư từ, tiếp dân.
    -  Tổ chức công tác văn thư, lưu trữ trong hệ thống các cơ quan Đảng.
    -  Bảo đảm các điều kiện vật chất phục vụ sự lãnh đạo của cấp uỷ.
    -  Bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, chăm lo đời sống cán bộ.
    -  Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ cho văn phòng cấp uỷ các cơ sở xã, phường trên địa bàn.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6165

Tổng truy cập: 1760683

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Ban Biên tập Cổng TTĐT

  • Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
  • 0208 3 874 436
  • bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn