Cổng thông tin điện tử

Huyện Phú lương tỉnh Thái Nguyên

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID - 19

03-09-2021 14:53

DANH SÁCH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
       
STT Họ tên, đơn vị Số điện thoại
1 Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch Trưởng Phòng Y tế 0989743726
Văn phòng HĐND và UBND huyện 0818721212
2 Đường dây nóng, TT cách ly TT Y tế huyện  0967331212
3 Sở chỉ huy KV cách ly PT dân tộc nội trú THCS Phú Lương (Đ/c Vũ) 0989857814
4 Sở chỉ huy KV cách ly TT Bồi dưỡng chính trị huyện (Đ/c Sáng) 0986060720
5 Chốt chính Yên Ninh (Chốt1) Đinh Văn Hưng (Chốt trưởng) 0363795725
7 Chốt Chính Yên Lạc (Chốt 2) Đào Duy Khánh (Chốt trưởng) 0355145999
6 Chốt phụ Yên Ninh (Chốt3) Triệu Văn Lượng (Chốt trưởng) 0335058798
8 Chốt phụ Yên Lạc (Chốt4) Nông Ngọc Sơn (Chốt trưởng)

0961392190

 

DANH SÁCH
ĐƯỜNG DÂY NÓNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
       
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
   
       
I Đường dây nóng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch
1 Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch Trưởng Phòng Y tế 0989743726
Văn phòng HĐND và UBND huyện 0818721212
2 Đường dây nóng, TT cách ly TT Y tế huyện  0967331212
3 Sở chỉ huy KV cách ly PT dân tộc nội trú THCS Phú Lương 0989857814
4 Sở chỉ huy KV cách ly TT Bồi dưỡng chính trị huyện 0986060720
5 Chốt chính Yên Ninh (Chốt1) Đinh Văn Hưng (Chốt trưởng) 0363795725
7 Chốt Chính Yên Lạc (Chốt 2) Đào Duy Khánh 0355145999
6 Chốt phụ Yên Ninh (Chốt3) Triệu Văn Lượng 0335058798
8 Chốt phụ Yên Lạc (Chốt4) Nông Ngọc Sơn 0961392190
II Các xã, thị trấn: 
1 Xã Động Đạt
  Trần Thế Sơn Chủ tịch UBND 0912723258
2 Xã Phấn Mễ
  Lý Quảng Nam Chủ tịch UBND 0978534268
3 Xã Cổ Lũng
  Vũ Văn Cương Chủ tịch UBND 0985906557
4 Xã Vô Tranh
  Nguyễn Đức Khuê  Chủ tịch UBND 0983877135
5 Xã Phủ Lý
  Hoàng Thanh Đóa Chủ tịch UBND 0945788963
6 Xã Tức Tranh
  Lê Minh Thảo Chủ tịch UBND 0818341947
7 Xã Phú Đô
  Phùng Thanh Hà Chủ tịch UBND 0988412404
8 Xã Yên Lạc
  Nguyễn Văn Huấn Chủ tịch UBND 0986060327
9 Xã Ôn Lương
  Phan Thanh Ngọc Chủ tịch UBND 0949052040
10 Xã Yên Ninh
  Triệu Văn Sơn Chủ tịch UBND 0948540159
11 Xã Yên Đổ
  Trần Văn Thông Chủ tịch UBND 0944097394
12 Xã Yên Trạch
  Nguyễn Văn Biểu Chủ tịch UBND 0979147548
13 Xã Hợp Thành
  Ma Quốc Hiếu CT UBND xã 0974933379
14 Thị trấn Đu
  Ngô Thị Hồng Liên CT UBND 0982280980
15 Thị trấn Giang Tiên
  Lê Văn Chung CT UBND 0966867399


Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7150

Tổng truy cập: 8985089

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Ban Biên tập Cổng TTĐT

  • Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
  • 0208 3 874 436
  • bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn