Cổng thông tin điện tử

Huyện Phú lương tỉnh Thái Nguyên

Tìm kiếm

Đối tượng nào được điều chỉnh tăng thêm 8% lương hưu?

Nếu tôi nghỉ hưu từ ngày 1/4/2015 thì có được điều chỉnh 8% lương hưu theo Thông tư số 05/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng không?

Người hỏi:  Huỳnh Thế Lợi

Trả lời

<div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;Roboto Condensed&quot;, sans-serif; outline: none 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><em style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px;">Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:</em></div> <p style="margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;Roboto Condensed&quot;, sans-serif; outline: none 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;">Tại Điều 1 Thông tư số 05/2015/TT-BLĐTBXH ngày 2/2/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định số&nbsp;<a href="http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&amp;_page=1&amp;mode=detail&amp;document_id=178604" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; color: rgb(51, 51, 51);">09/2015/NĐ-CP</a>&nbsp;ngày 22/1/2015 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc quy định đối tượng áp dụng được điều chỉnh tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng gồm: "<em style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px;">1. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia BHXH tự nguyện, người nghỉ hưu hưởng trợ cấp hàng tháng từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang theo quy định tại Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu trước ngày 01/01/2015;<br style="margin: 0px; padding: 0px;" /> <br style="margin: 0px; padding: 0px;" /> 2. Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị&nbsp;định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng trước ngày 01/01/2015;<br style="margin: 0px; padding: 0px;" /> <br style="margin: 0px; padding: 0px;" /> 3. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ và công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng trước ngày 01/01/2015</em>.”</p> <p style="margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px none; font-family: &quot;Roboto Condensed&quot;, sans-serif; outline: none 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;">Đối chiếu quy định nêu trên, ông&nbsp;Đương&nbsp;hưởng lương hưu từ tháng 4/2015 nên không thuộc đối tượng được điều chỉnh tăng thêm 8% lương hưu.</p>

Người trả lời:  xuatbantin   16:43:00 18/12/2017

Câu hỏi cùng chủ đề

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6602

Tổng truy cập: 8963915

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Ban Biên tập Cổng TTĐT

  • Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
  • 0208 3 874 436
  • bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn