Cổng thông tin điện tử

Huyện Phú lương tỉnh Thái Nguyên

Tìm kiếm

Có thể đăng ký kết hôn tại nơi đăng ký tạm trú không?

Nếu chỉ có hộ hộ khẩu K3 có đăng ký kết hôn được ở nơi tạm trú không?

Người hỏi:  Phạm Thế Hiển

Trả lời

<p>Căn cứ quy định tại Điều 17 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP thì thẩm quyền đăng ký kết hôn đối với công dân Việt Nam cư trú trong nước do Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của nam hoặc bên nữ thực hiện. Thẩm quyền đăng ký kết hôn theo nơi cư trú của Điều trên được giải thích tại Điều 8 Nghị định này như sau: “Đối với công dân Việt Nam ở trong nước, thì việc đăng ký hộ tịch được thực hiện tại nơi người đó đăng ký hộ khẩu thường trú; nếu không có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, thì việc đăng ký hộ tịch được thực hiện tại nơi người đó đăng ký tạm trú có thời hạn theo quy định của pháp luật và đăng ký hộ khẩu” (khoản 1 Điều 8 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP).</p> <p>Như vậy bạn chỉ thể đăng ký kết hôn nơi bạn hoặc người mà bạn kết hôn có hộ khẩu thường trú.</p>

Người trả lời:  xuatbantin   16:35:00 18/12/2017

Câu hỏi cùng chủ đề

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7532

Tổng truy cập: 8984859

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Ban Biên tập Cổng TTĐT

  • Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
  • 0208 3 874 436
  • bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn