Cổng thông tin điện tử

Huyện Phú lương tỉnh Thái Nguyên

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2022

11-06-2022 17:39

Ngày 10/06/2022, Huyện ủy Phú Lương tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Hữu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Huyện ủy Phú Lương. Cùng dự có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo 35 huyện; các đồng chí là Bí thư và Phó Bí thư thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn, Bí thư các Chi đảng bộ cơ quan huyện; các đồng chí lãnh đạo một số phòng, ban, ngành của huyện và các đồng chí báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện. 


Đồng chí Nguyễn Quốc Hữu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị tập huấn

Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, đồng chí Nguyễn Quốc Hữu, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong giai đoạn hiện nay, đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước; đó là việc bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; đồng thời đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, thông tin xấu độc, cố tình bôi xấu cán bộ, đảng viên, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Vì vậy, việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ là nội dung rất thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, tạo sự ổn định tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 


Đại biểu dự lớp tập huấn

Hội nghị đã được các đồng chí Báo cáo viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng hai chuyên đề, gồm: Những nội dung cơ bản về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết XIII của Đảng; Một số kỹ năng lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Bên cạnh việc được hướng dẫn nghiệp vụ, tại hội nghị các đại biểu cũng đã thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến đối với các vấn đề được các đồng chí Báo cáo viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi và những vấn đề diễn ra trong thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị. 


Đại biểu dự hội nghị phát biểu ý kiến thảo luận

Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Nguyễn Quốc Hữu, Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ Tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Huyện ủy Phú Lương đã chỉ rõ: Sau hội nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện. Tăng cường, quán triệt, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vai trò, trách nhiệm trong công tác tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho cán bộ, đảng viên về những âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch, nhất là các thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội. Đổi mới tác phong công tác, tinh thần phục vụ Nhân dân, tự rèn luyện, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, nhân cách, kỹ năng làm việc. Thường xuyên cung cấp thông tin có định hướng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tuyên truyền, giáo dục người sử dụng Internet tuân thủ pháp luật, chuẩn mực đạo đức xã hội, văn hóa, phân biệt đúng-sai, thật-giả, đấu tranh bác bỏ thông tin sai trái, bịa đặt, vu khống, độc hại trên Internet. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị đối với các đồng chí thành viên BCĐ 35, Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo, Báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện, các đồng chí lãnh đạo các chi, đảng bộ cơ sở, lãnh đạo các cơ quan tham dự hội nghị này cần chủ động chuyển hóa các nội dung tại hội nghị thành nhận thức và hành động của từng cơ qua, đơn vị, các cấp hội và từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, tạo sự ổn định tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện./.

                                                                                      Tin, ảnh: Thanh TuấnThống kê truy cập

Đang truy cập: 8341

Tổng truy cập: 8956041

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Ban Biên tập Cổng TTĐT

  • Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
  • 0208 3 874 436
  • bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn