Cổng thông tin điện tử

Huyện Phú lương tỉnh Thái Nguyên

Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các Đề án của Tỉnh ủy, Huyện ủy và thực hiện Nghị quyết tại Đảng bộ xã Yên Ninh

19-05-2022 22:24

Ngày 19/5/2022, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lương do đồng chí Mông Chí Hồng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch MTTQ huyện Phú Lương làm trưởng đoàn và các thành viên đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các Đề án của Tỉnh ủy, Huyện ủy, việc thực hiện Nghị quyết, quy chế của Đảng bộ tỉnh và huyện tại Đảng bộ xã Yên Ninh.


Đồng chí Mông Chí Hồng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch MTTQ huyện Phú Lương phát biểu chỉ đạo hội nghị

 Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra tập trung vào các nội dung như: Kiểm tra việ thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 09/4/2021, Đề án số 02-ĐA/HU, ngày 11/5/2021 về tăng cường công tác dân vận của Đảng bộ huyện Phú Lương giai đoạn 2020 - 2025; Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 14/7/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217; 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI.
Tại buổi kiểm tra, Đảng ủy xã Yên Ninh báo cáo với đoàn kiểm tra kết quả thực hiện các Đề án 05-ĐA/TU, Đề án 02-ĐA/HU, Nghị quyết 04-NQ/TU, một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch như chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới xã đạt 19/19 tiêu chí; Tỷ lệ hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%;  xóm có nhà văn hoá đạt chuẩn 14/14 xóm đạt 100%; Tỷ lệ xóm có đội văn hóa, văn nghệ 14/14 xóm. Công tác tiếp xúc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân năm 2022 Đảng ủy xã đã tổ chức 1 hội nghị tiếp xúc đối thoại với nhân dân xóm Ba Luồng-Khe Khoang. Thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội theo Quyết định 217 chất lượng hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đảm bảo yêu cầu. Qua hoạt động giám sát đã góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Đối với góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân theo Quyết định 218-QĐ/TW, thực hiện tốt việc chủ trì đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy ở địa phương với nhân dân và tổ chức lấy ý kiến nhận xét của nhân dân nơi cư trú đối với cán bộ, đảng viên theo quy định. Các chi bộ thực hiện tốt việc nhận xét đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ nơi cư trú theo Quy định số 213-QĐ/TW. Sau khi kiểm tra hồ sơ liên quan các thành viên của đoàn kiểm tra đưa ra các ý kiến như: Đảng ủy xã nâng cao hơn nữa về công tác Dân vận, nêu rõ kết quả phối hợp với các đoàn thể trong việc triển khai các Đề án và sau giám sát có bao nhiêu ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. 
Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Mông Chí Hồng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch MTTQ huyện Phú Lương đề nghị: Đảng ủy xã Yên Ninh tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra đánh giá thường xuyên Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, quan tâm đến công tác Dân vận, nâng cao vai trò Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức đối thoại với Nhân dân theo đúng các bước theo quy định. Xây dựng kế hoạch thi đua Dân vận khéo và nhân rộng các mô hình Dân vận khéo ở cơ sở. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể bám sát hướng dẫn của Đề án của tỉnh và của huyện tổ chức các nội dung thực hiện đảm bảo đúng theo quy định./.

Tin và ảnh: Đức ThuậnThống kê truy cập

Đang truy cập: 54828

Tổng truy cập: 8985324

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Ban Biên tập Cổng TTĐT

  • Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
  • 0208 3 874 436
  • bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn