Cổng thông tin điện tử

Huyện Phú lương tỉnh Thái Nguyên

Sinh hoạt chính trị, tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

13-05-2022 08:45

Chiều ngày 12/5/2022, Chi bộ Tuyên giáo đã tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nội dung tác phẩm "một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Hà Thị Hường, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc TTCT huyện, Bí thư chi bộ Tuyên giáo chủ trì buổi sinh hoạt.
Cán bộ, đảng viên chi bộ Tuyên giáo tham gia buổi sinh hoạt
Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư chi bộ Tuyên giáo đã quán triệt về nội dung, ý nghĩa của đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; sinh hoạt tư tưởng về nội dung tác phẩm "một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các tham luận tại hội nghị tập trung vào các nội dung: Nhận thức về cuốn sách “ Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; những điểm mới của Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Tại buổi sinh hoạt các đồng chí cán bộ, đảng viên đã tích cực thảo luận và đóng góp ý kiến về việc nghiêm túc thực hiện "tự soi, tự sửa", thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại của đồng nghiệp, bản thân và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong xây dựng các nhiệm vụ giải pháp khắc phục hạn chế, sửa chữa khuyết điểm, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong thời gian tới, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Kết luận tại buổi sinh hoạt, đồng chí Hà Thị Hường, Bí thư Chi bộ ghi nhận và đánh giá cao sự nghiêm túc và chuẩn bị chu đáo các nội dung hội nghị của cán bộ, đảng viên; đồng chí đề nghị, thời gian tới, mỗi đảng viên cần tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy ý chí tự lực, tự cường; thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; gương mẫu thực hiện công tác tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa”; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Tin và ảnh: Đức Thuận


Thống kê truy cập

Đang truy cập:6585

Tổng truy cập: 8395710

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Ban Biên tập Cổng TTĐT

  • Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
  • 0208 3 874 436
  • bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn