Cổng thông tin điện tử

Huyện Phú lương tỉnh Thái Nguyên

100 cán bộ hội viên nông dân tham gia tập huấn “ Nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông phổ biến, giáo dục pháp luật bảo vệ tài nguyên, môi trường”

26-05-2022 10:34

Ngày 25/5/2022, Hội Nông dân huyện Phú Lương phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn  "Nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông phổ biến, giáo dục pháp luật bảo vệ tài nguyên, môi trường" cho 100 cán bộ hội viên nông dân 2 huyện Phú Lương và Đại Từ.


Đại biểu và hội viên nông dân tham gia lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, cán bộ hội viên nông dân của hai huyện Phú Lương, Đại Từ được phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ tài nguyên, môi trường, gồm: Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Chiến lược bảo vệ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Luật Đa dạng sinh học; Kỹ năng tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về tài nguyên, môi trường cho cán bộ, hội viên nông dân; Phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn và bảo vệ môi trường nông thôn; Các văn bản pháp quy của địa phương về bảo vệ môi trường. Thực trạng và giải pháp trong việc khai thác, quản lý, sử dụng, thực thi pháp luật về tài nguyên và bảo vệ môi trường ở địa phương; Các giải pháp, kiến nghị và đề xuất; Vai trò của Hội Nông dân Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường nông thôn trong xây dựng nông thôn mới…
Sau khi lớp tập huấn kết thúc, mỗi cán bộ, hội viên nông dân sẽ là một tuyên truyền viên đắc lực, hiệu quả, cùng với các ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội tuyên truyền phổ biến, sâu rộng tới quần chúng nhân dân nâng cao ý thức về bảo vệ tài nguyên môi trường. 

Tin, ảnh: Phương HảoThống kê truy cập

Đang truy cập: 25510

Tổng truy cập: 8985233

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Ban Biên tập Cổng TTĐT

  • Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
  • 0208 3 874 436
  • bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn